Vrijeme paljenja svijeća za kolovoz 2024.


Vrijeme paljenja svijeća za kolovoz 2024.

Održavanje šabatne službe tokom kolovoza ovisi o radnom vremenu Općine:

Petak, 02.08.2024./ 27. tamuza 5784.

Paljenje šabatnih svijeća: 20.05

Zalazak sunca: 20.23

Početak Šabata: 20.58

Subota, 03.08.2024./ 28. tamuza 5784.

Paraša: Matot-Masei (Vođe plemena-Putovanja) (Br: 30:2-36:13)

Haftara: Jeremija 2:4-28; 4:1-2

Čitamo 2. poglavlje Izreka otaca

Završetak Šabata: 21.13

Ponedjeljak, 05.08.2024./ 01. ava 5784.

Roš hodeš av (Početak mjeseca ava):

Tora čitanje: Br: 28:1-15

Početak 9 dana do Tiša be’ava

Petak, 09.08.2024./ 05. ava 5784.

Paljenje šabatnih svijeća: 19.55

Zalazak sunca: 20.13

Početak Šabata: 20.47

Subota, 10.08.2024./ 06. ava 5784.

Šabat hazon (Šabat vizije)

Paraša: Devarim (Ovo su riječi) (Ponz: 1:1-3:22)

Haftara: Isaia 1:1-27

Čitamo 3. poglavlje Izreka otaca

Završetak Šabata: 21.01

Ponedjeljak, 12.08.2024./ 08. ava 5784.

Erev Tiša be’av:

Zalazak sunca/ Početak posta: 20.09

Utorak, 13.08.2024./ 09. ava 5784.

Post Tiša be’av:

Čitanje Tore:

9. av jutarnja molitva: Ponz: 4:25-40

9. av jutarnja molitva: Jeremija 8:13-9:23

Pojava tri zvijezde/ Prestanak posta: 20.40

Petak, 16.08.2024./ 12. ava 5784.

Paljenje šabatnih svijeća: 19.44

Zalazak sunca: 20.02

Početak Šabata: 20.35

Subota, 17.08.2024./ 13. ava 5784.

Paraša nahamu (Šabat utjehe):

Paraša: Vaethanan (Pomolio sam se) (Ponz: 3:23-7:11)

Haftara: Isaia 40:1-26

Čitamo 4. poglalje Izreka otaca

Završetak Šabata: 20.49

Petak, 23.08.2024./ 19. ava 5784.

Paljenje šabatnih svijeća: 19.32

Zalazak sunca: 19.50

Početak Šabata: 20.22

Subota, 24.08.2024./ 20. ava 5784.

Paraša: Ekev (Kao posljedica) (Ponz: 7:12-11:25)

Haftara: Isaia 49:14-51:13

Čitamo 5. poglavlje Izreka otaca

Završetak Šabata: 20.35

Petak, 30.08.2024./ 26. ava 5784.

Paljenje šabatnih svijeća: 19.19

Zalazak sunca: 19.37

Početak Šabata: 20.09

Subota, 31.08.2024./ 27. ava 5784.

Paraša: Ree (Gledajte) (Ponz: 11:26-16:17)

Haftara: Isaia 54:11-55:5)

Čitamo 6. poglavlje Izreka otaca

Završetak Šabata: 20.22