Raspored službe za lipanj, srpanj, blagdan Šavuot 2024.


B’’H

Raspored službe za lipanj 2024.

Petak, 07.06.2024./ 01. sivana 5784.

Paljenje svijeća u sinagogi u 18.20

Kabalat Šabat/ Arvit: 18.30

Šabatna večera u Klubu: 19.00

Paljenje šabatnih svijeća: 20.21

Zalazak sunca: 20.44

Početak Šabata: 21.22

Večeras brojimo 46. dan Omera

Subota, 08.06.2024./ 02. sivana 5784.

Paraša: Bamidbar (U pustinji) (Br: 1:1-4:20)

Haftara: Hošea 2:1-22

Čitamo 6. poglavlje Izreke otaca

Završetak Šabata: 21.42

Večeras brojimo 47. dan Omera

Utorak, 11.06.2024./ 05. sivana 5784.

49. dan Omera/ Erev Šavuot:

Paljenje svijeća za Šavuot: 20.28

Početak Šavuota: 21.25

Večernja molitva za Šavuot: 21.25

Učenje Tore uz mliječna jela

Srijeda, 12.06.2024./ 06. sivana 5784.

Šavuot 1. dan:

Tora čitanje:

Šavuot 1. Dan: Izlazak 19:1-20:23

Šavuot 1. Dan: Brojevi 28:26-31

Šavuot 1. Dan: Ezekiel 1:1-28; 3:12

Paljenje svijeća za 2. dan Šavuota poslije: 21.45

Večernja molitva za 2. dan Šavouta: 21.30

Četvrtak, 13.06.2024./ 07. sivana 5784.

Šavuot 2. dan:

Tora čitanje:

Šavuot 2. Dan: Pon.zakon 15:19-16:17

Šavuot 2. Dan: Brojevi 28:26-31

Šavuot 2. Dan: Habakuk 2:20-3:19

Kraj Šavuota: 21:46

Petak, 14.06.2024./ 08. sivana 5783.

Paljenje svijeća u sinagogi: 18.50

Kabalat šabat/ Večernja molitva: 19.00

Paljenje šabatnih svijeća: 20.30

Zalazak sunca: 20.48

Početak Šabata: 21.27

Subota, 15.06.2024./ 09. sivana 5784.

Paraša: Naso (Izbroji) (Br: 4:21- 7:89)

Haftara: Suci 13:2-25

Čitamo 1. poglavlje Izreke otaca

Završetak Šabata: 21.47

Petak, 21.06.2024./ 15. sivana 5784.

Paljenje svijeća u sinagogi: 18.50

Kabalat Šabat/ Večernja molitva: 19.00

Paljenje šabatnih svijeća: 20.32

Zalazak sunca: 20.50

Početak Šabata: 21.29

Subota, 22.06.2024./ 16. sivana 5784.

Paraša: Behaaloteha (Kada zapališ)

(Br: 8:1-12:16)

Haftara: Zaharia 2:14-4:7

Čitamo 2. poglavlje Izreke otaca

Završetak Šabata: 21.49

Petak, 28.06.2024./ 22. sivana 5784.

Paljenje svijeća u sinagogi: 18.50

Kabalat Šabat/ Večernja molitva: 19.00

Paljenje šabatnih svijeća: 20.32

Zalazak sunca: 20.50

Početak Šabata: 21.29

Subota, 29.06.2024./ 23. sivana 5784.

Paraša: Šlah (Pošalji uhode)(Br: 13:1-15:41)

Haftara: Jošua 2:1-24

Čitamo 3. poglavlje Pirke Avot

Završetak Šabata: 21.48

Raspored službe za srpanj 2024.

Petak, 05.07.2024./ 29. sivana 5784.

Ovaj Šabat služba se neće održati zbog odsutnosti rabina Prelevića

Paljenje šabatnih svijeća: 20.31

Zalazak sunca: 20.49

Početak Šabata: 21.27

Subota, 06.07.2024./ 30. sivana 5784.

Roš hodeš tamuz:

Paraša Korah (Br: 16:1-18:32)

Šabat Roš hodeš: Br 28:9-15

Haftara: Isaia 66:1-24; 66:23;

Samuel I 20:18; 20:42

Čitamo 4. poglavlje Izreke otaca

Završetak Šabata: 21.46

Nedjelja, 07.07.2024./ 01. tamuza 5784.

Roš hodeš tamuz (Početak mjeseca tamuza)

Tora čitanje:

Roš hodeš: Br 28:1-15

Petak, 12.07.2024./ 06. tamuza 5784.

Paljenje svijeća u sinagogi: 19.00

Kabalat Šabat/ Arvit: 19.00

Paljenje šabatnih svijeća: 20.27

Zalazak sunca: 20.45

Početak Šabata: 21.22

Subota, 13.07.2024./ 07. tamuza 5784.

Paraša: Hukat (Zakonska uredba)(Br: 19:1-22:1)

Haftara: Suci 11:1-33

Čitamo 5. poglavlje Izreke otaca

Završetak Šabata: 21.40

Petak, 19.07.2024./ 13. tamuza 5784.

Paljenje svijeća u sinagogi: 19.10

Kabalat Šabat/ Arvit: 19:15

Paljenje šabatnih svijeća: 20.21

Zalazak sunca: 20.39

Početak Šabata: 21.16

Subota, 20.07.2024./ 14. tamuza 5784.

Paraša: Balak (Br: 22:2-25:9)

Haftara: Miha 5:6-6:8

Čitamo 6. poglavlje Izreke otaca

Završetak Šabata: 21.23

Utorak, 23.07.2024./ 17. tamuza 5784.

Post 17. tamuza / Com Šiva asar b’tamuz

Čitanje Tore:

Izl: 32:11-14; 34:1-10

Zora/ Početak posta: 3.22

Početak noći/ Kraj posta: 21.11

Počinju tri tjedna do Tiša be’ava

Petak, 26.07.2024./ 20. tamuza 5784.

Ovog Šabata služba se neće održati zbog odsutnosti rabina Prelevića

Paljenje šabatnih svijeća: 20.14

Zalazak sunca: 20.32

Početak Šabata: 21.08

Subota, 27.07.2024./ 21. tamuza 5784.

Paraša: Pinhas (Br: 25:10-30:11)

Haftara: Jeremija 1:1-2:3

Čitamo 1. poglavlje Izreka otaca

Završetak Šabata: 21.24