Knjižnica Židovske općine Zagreb jedina je specijalizirana knjižnica u RH koja prikuplja i obrađuje podatke s područja Judaicae (židovska povijest i religija, beletristika, židovski autori, Izrael, hebrejski i dr.)

Knjižni fond sastoji se od oko 20.000 svezaka na hebrejskom, hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku uz manju količinu knjiga na mađarskom, francuskom i drugim jezicima. Čine ga oko 7.000 svezaka u zbirci hebraicae, oko 7.000 svezaka u posudbenom fondu te 5225 svezaka u zbirci iz ostavštine dr. Lavoslava Šika. Neknjižni fond čine plakati, notni i drugi materijali.

KNJIŽNICA DR. LAVOSLAVA ŠIKA

Knjižnica dr. Lavoslava Šika zasebna je knjižnična zbirka (zaštićeno kulturno dobro). Šik (Schick) je rođen u Beču 1881. godine, a 1891. dolazi u Zagreb. Diplomirao je pravo, a radio kao novinar i publicist. Kao bibliofil i kolekcionar sakupio je jednu od najvećih zbirki iudaicae u istočnoj Europi. Ubijen je u koncentracijskom logoru Jasenovac 1942. godine.

ZBIRKA HEBRAICAE

Zbirku Hebraicae čini oko 7.000 svezaka na hebrejskom jeziku ili dvojezičnih izdanja (najčešće njemačko - hebrejski) nastalih od 16. - 20. stoljeća.

POSUDBENI FOND I ČITAONICA

Knjižnica je do daljnjega zatvorena za javnost. Iznimno je moguća posudba nekih svezaka. Za detaljnije informacije molimo pošaljite pisani upit na Ured ŽOZ: jcz@zg.t-com.hr

SAVJETOVANJE

Rado ćemo Vas savjetovati u vezi židovske literature, običaja, židovske zajednice u Hrvatskoj, Izraela...

Upite molimo šaljite e-mailom na Ured ŽOZ: jcz@zg.t-com.