Glasilo Židovske zajednice u Hrvatskoj

Ha-Kol je glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj te se nastavlja na dugu tradiciju sličnih publikacija koje je izdavala židovska zajednica u Hrvatskoj. Godišnje izlazi pet brojeva u kojima se prate događanja vezana uz život židovskih zajednica u Hrvatskoj, poput obilježavanja židovskih blagdana i sličnih događanja unutar ali i izvan same zajednice. Svaki broj Ha-Kola posvećen je određenoj židovskoj temi koja se obrađuje na različite načine, pa su tako tijekom godina obrađivane razne teme, od židovskih vjenčanja i simbola do Židova koji su obilježili svijet glazbe ili sporta, pa do teških tema Holokausta.

Preuzmite Ha-Kol u PDF formatu