Ženska sekcija ŽOZ, travanj 2023.


Divan projekt u Koprivnici je za nama. Ovoga puta Ženska sekcija ŽOZ-a najavljuje događanje za travanj 2023. godine. Dana 19. travnja 2023. ŽS ŽOZ-a prisustvovat će postavljanju Kamena spoticanja u Čakovcu. Smatramo ovaj događaj jako važnim, a o svim detaljima pravovremeno ćemo izvijestiti. Sastanak Ženske sekcije održat će se u travnju, a datum ćemo objaviti naknadno.