Raspored službe za Sukot 2023.


B''H

Petak, 29.09.2023./ 14. tišria 5784.

Erev Sukot:

Paljenje svijeća za Šabat i Sukot: 18.22

Zalazak sunca: 18.41

Ova Šabat i Sukot služba se neće održati zbog odlaska rabina Prelevića na službeni put

Početak Šabata i Sukota: 19.11

Subota, 30.09.2023./ 15. tišria 5784.

Sukot 1. dan/ Erev Sukot 2. dan:

Tora čitanje:

Sukot 1. dan-Šabat: Levz 22:26-23:44

Sukot 1. dan-Šabat: Br 29:12-16

Sukot 1. dan: Zaharija 14:1-21

Zalazak sunca: 18.39

Svijeće za 2. dan Sukota poslije: 19.21

Nedjelja, 01.10.2023./ 16. tišria 5784.

Sukot 2. dan:

Tora čitanje:

Sukot 2. dan: Levz 22:26-23:44

Sukot 2. dan: Br 29:12-16

Sukot 2. dan: Kraljevi I 8:2-21

Zalazak sunca: 18.37

Završetak blagdana: 19.19

Petak, 06.10.2023./ 21. tišria 5784.

Hošana raba/ Erev Šemini aceret:

Paljenje svijeća za Šabat i blagdan: 18.09

Zalazak sunca: 18.28

Ovaj Šabat i Šemini aceret služba se neće održati zbog odlaska rabina Prelevića na službeni put.

Početak Šabata i Šemini aceret: 18.58

Subota, 07.10.2023./ 22. tišria 5784.

Šemini aceret/ Erev Simha Tora:

Tora čitanje:

Šemini aceret-Šabat: Ponz 14.22-16:17 Šemini aceret-Šabat: Br 29:35-30:1

Šemini aceret-Šabat: Kraljevi I 8:54-66

Zalazak sunca: 18.26

Paljenje svijeća za Simhat Tora poslije: 19.08

Nedjelja, 08.10.2023./ 23. tišria 5784.

Simhat Tora:

Čitanje Tore:

Simhat Tora: Ponz 33:1-34:12

Post 1:1-2:3

Simhat Tora: Br 29:35-30:1

Simhat Tora: Jošua 1:1-18

Zalazak sunca: 18.24

Završetak blagdana: 19.06