RASPORED SLUŽBE ZA ROŠ HAŠANA


:

Erev Roš Hašana:

Nedjelja, 25.09.2022./ 29. elula 5782.

18.30 - Paljenje blagdanskih svijeća

18.48 - Zalazak sunca

19.00 - Draša/ Arvit (večernja molitva za Roš Hašana)

19.18 - Početak Roš Hašane

19.30 - Kiduš, Simanim i svečana večera u Klubu ŽOZ za 1. dan Roš Hašana

Roš Hašana - 1. dan:

Ponedjeljak, 26.09.2022./ 01. tišrija

5783.

09.00 - Šahrit, Tora, Šofar (jutarnja molitva, Tora, puhanje u šofar)

Roš Hašana 1: Post: 21:1-34

Roš Hašana 1: Br: 29:1-6 Roš Hašana 1: Samuel I 1:1-2:10

Poslije službe slijedi jutarnji Kiduš za Roš Hašana

19.00 - Arvit za Roš Hašana (večernja molitva)

19.30 – Kiduš, Simanim i svečana večera u Klubu ŽOZ za 2. dan Roš Hašana Paljenje svijeće za 2. dan

Roš Hašane poslije 19.30

Roš Hašana – 2. dan:

Utorak, 27.09.2022./ 02. tišrija 5783.

09.00 - Šahrit, Tora, Šofar (jutarnja molitva, Tora, puhanje u šofar)

Roš Hašana 2: Post: 22:1-24

Roš Hašana 2: Br: 29:1-6

Roš Hašana 2: Jeremija 31:1-19

Poslije službe slijedi jutarnji Kiduš za Roš Hašana

18.50 - Minha za Roš Hašana (popodnevna molitva)

19.28 - Završetak Roš Hašane

19.30 - Arvit (večernja molitva)

19.45 - Havdala

Gedalijin post (Com Gedalia):

Srijeda, 29.09.2022./ 03. tišrija 5783.

05.17 - Početak posta

19.13 - Kraj posta