Raspored službe za prosinac 2023. godine


Petak, 01.12.2023./18. kisleva 5784.

Paljenje šabatnih svijeća: 15.55

Zalazak sunca: 16.13

Početak Šabata: 16.47

Kabalat Šabat/Arvit: 17.00

Subota, 02.12.2023./19. kisleva 5784.

Paraša: Vajišlah (I posla)

(Post 32:4-36:43)

Haftara: Ovadija 1:1-21

Završetak Šabata: 17.02

Petak, 08.12.2023./ 25. kisleva 5783.

Hanuka 1. dan/ Erev Šabat:

Hanuka 1: Br 7:1-17

Paljenje 2. hanuka svijeće: prije 15.53

Paljenje šabatnih svijeća: 15.53

Zalazak sunca: 16.11

Početak Šabata: 16.46

Kabalat Šabat/ Arvit: 17.00

Subota, 09.12.2023./ 26. kisleva 5784.

Hanuka 2. dan/ Šabat:

Paraša: Vaješev (Nastani se)

(Post 37:1-40:23)

Hanuka 2: Br 7:18-23

Hanuka-Šabat: Zaharija 2:14-4:7

Završetak Šabata/ Havdala: 17:02

Paljenje 3. hanuka svijeće: poslije 15.02

Petak, 15.12.2023./ 03. teveta 5784.

Hanuka 8. dan/ Erev Šabat:

Hanuka 8: Br 7:54-8:4

Paljenje šabatnih svijeća: 15.54

Zalazak sunca: 16.12

Početak Šabata : 16.47

Kabalat Šabat/ Arvit: 17.30

Šabatna večera: 18.00

Subota, 16.12.2023./ 04. teveta 5784.

Paraša: Mikec (Na kraju)

(Post 41:1-44:17)

Haftara: Amos Kraljevi I 3:15-4:1

Završetak Šabata: 17.03

Petak, 22.12.2023./ 10. teveta 5784.

Post 10. teveta

Početak posta: 05.52

Post: Izl 32:11-14; Izl 34:1-10

Paljenje šabatnih svijeća: 15.56

Zalazak sunca: 16.14

Ovaj Šabat služba se neće održati zbog odsustva rabina Prelevića

Završetak posta/Početak Šabata: 16.49

Subota, 23.12.2023./ 11. teveta 5784.

Paraša: Vajigaš (Onda pristupi)

(Post: 44:18-47:27)

Haftara: Ezekiel 37:18-28

Završetak Šabata: 17.06

Petak, 29.12.2023./ 17. teveta 5784.

Paljenje šabatnih svijeća: 16.01

Zalazak sunca: 16.19

Ovaj Šabat služba se neće održati zbog odsustva rabina Prelevića

Početak Šabata: 16.54

Subota, 30.12.2023./ 18. teveta 5784. Paraša: Vajehi (Poživje)

(Post: 47:28-50:26)

Haftara: Kraljevi I 2:1-12

Završetak Šabata: 17.10