Mala škola judaizma, siječanj 2024.


B’’H

Mala škola Judaizma (za velike ljude):

Čast i zadovoljstvo mi Vas je obavijestiti da i u siječnju nastavljamo s našom Malom školom Judaizma za velike i male. Edukacija je esencija Judaizma, poveznica s prošlošću i tradicijom naših predaka, koju moramo danas usvojiti da bi je mogli sutra predati svojoj djeci i tako im osigurati židovsku budućnost, ali i budućnost ove Općine, kao i židovske zajednice u Hrvatskoj.

Glavna ideja Judaizma je da znanje vodi u ljubav prema Bogu i ljudima. Znanje je preduvjet za sve. Mjesto događanja je naš Klub, a vrijeme događanja svaka srijeda u 13.00 sati. I dalje vrijedi savjet da ranije provjerite da li će sata biti.

Vaš rabin Luciano Moše Prelević