Fond Covid-22 prosinac 2022.


Prijave za mjesec prosinac primaju se najkasnije do 23. prosinca, a u slučaju da se pomoć odobri, račune ste dužni dostaviti do zadnjeg dana u prosincu. Prijave možete slati mailom, redovnom poštom ili donijeti osobno.

Zainteresirani mogu zatražiti uvjete za prijavu i dokumentaciju u Uredu socijalne radnice.

Precizna uputa o načinu podnošenja prijave i dostave računa i sve druge upute nalaze se na prijavnici.