Kulturno društvo "Miroslav Šalom Freiberger" je udruga osnovana 1989. u Židovskoj općini Zagreb, a dobilo je ime po zagrebačkom rabinu Miroslavu Šalomu Freibergeru koji je ubijen u Auschwitzu 1943, godine. Društvo surađuje sa Židovskom općinom Zagreb ,drugim židovskim općinama na teritoriju RH, drugim kulturnim društvima, organizacijama i znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Ciljevi Društva su promicanje, razvitak i unapređenje, proučavanja i njegovanja tradicionalnih vrijednosti židovske duhovne i materijalne kulture, kao doprinos općem kulturnom i znanstvenom životu u Republici Hrvatskoj, okupljanje kako Židova tako i prijatelja i simpatizera, kulturnih i znanstvenih radnika iz Republike Hrvatske koji ne pripadaju židovskoj zajednici, a imaju interes za proučavanje znanosti, povijesti i kulture Židova, pridonoseći time ukupnom kulturnom i znanstvenom životu u Republici Hrvatskoj. Društvo sukladno ciljevima djeluje u području ljudskih prava. Od 1993. godine izdavalo je „Novi Omanut”- prilog židovskoj povijesti i kulturi, kojeg je dugo godina uređivao Branko Polić.

Glavne djelatnosti Društva su pomaganje, razvijanje i obavljanje bibliotečne, studijske, izdavačke, naučno-istraživačke, informatičke, muzejske i arhivske djelatnosti o židovskoj povijesti, kulturi i umjetnosti, izdavanje i distribuiranje knjiga od kulturnog i povijesnog značenja za židovstvo, naročito autora s područja Republike Hrvatske, organiziranje i održavanje predavanja, savjetovanja, javnih tribina, okruglih stolova te drugih stručnih i znanstvenih skupova, izložbi i glazbenih večeri vezanih uz ciljeve Udruge, organiziranje i pomaganje sudjelovanja članova i predstavnika Društva u radu stručnih i znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu na kojima se tretiraju kulturna i znanstvena pitanja judaistike.

Kontakt:

Kulturno društvo „Miroslav Šalom Freiberger“

Adresa: Palmotićeva 16, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 4922 692 / +385 1 4817 655

E-mail: kdmsf.jcz@gmail.com / jcz@zg.t-com.hr

Predsjednik: Dražen Klinčić

Dopredsjednica: Mira Wolf

Glavna tajnica: Valentina Wiesner

Administratorica: Branka Cimermanović

Upravni odbor: 

Dražen
Klinčić (predsjednik), Valentina Wiesner, Mira Wof, Branka
Cimermanović, Sanja Šternberg, Ljiljana Dobrovšak, Rozalija Begović
Pračić

Programski odbor:

Dražen
Klinčić (predsjednik), Valentina Wiesner, Mira Wolf, Narcisa Potežica,
Tamara Jurkić Sviben, Ljiljana Dobrovšak, Ivan Bauer

Nadzorni odbor:

Mario Braun (predsjednik), Darko Fišer, Tomislav Viculin