Detalji knjige

  • Naziv knjige:JEWISH ZAGREB
  • Autor:dr.sc. Snješka Knežević i Aleksander Laslo, arh.ing.
  • Godina izdanja:2011.
  • ISBN:978-953-174-393-8
  • Izdavač:Representative of the Jewish national minority in the City of Zagreb and the Jewish community Zagreb
  • Jezik:engleski
  • Broj stranica:191

Više o knjizi

The idea behind this guide was to bring its readers to the culture and art, architecture and the economy where Jews left their mark on Zagreb, but it also meant to show what Zagreb meant to them. Even a fleeting glance at the time when the community of Jews of Zagreb began, grew, and flourished will help make visible the deep traces the Jews have left here. Regrettably, World War II stopped their ascent and, as a result of the Holocaust, the Croatian Jewish community has all but disappeared. This is why the Guide dips so much into the past. many of the addresses are no longer there, and many of the places have been occupied by others. We recall them in the Guide, hence today`s topography is overshadowed by the topography of the past. We present the most important public buildings and other creative achievements, particularly in the arts, that were the work of Jews, and which shaped the urban and cultural identity of Zagreb. We profile the people to whom our community and city are indebted. But the Guide also brings its readers the here and now, and on its pages everyone will be able to read our belied in the future.

Sanja Zoričić - Tabaković

Representative of the Jewish Minority of the City of Zagreb

Zamisao je ovog vodiča provesti sve zainteresirane onim područjima kulture i umjetnosti, arhitekture i privrede kojima su Židovi obilježili Zagreb, ali i pokazati što im je Zagreb značio. Čak i letimični pogled na doba u kojem je židovska zajednica u Zagrebu nastajala, rasla i razvijala se, pomoći u otkrivanju dubokih tragova koje su Židovi ostavili na ovim prostorima. Nažalost, Drugi svjetski rat zaustavio je taj uzlet, a zbog posljedica Holokausta židovska zajednica u Hrvatskoj gotovo je nestala. Zato i ovaj vodič toliko zalazi u prošlost. Mnoge su adrese ugašene, a mnoga su mjesta zaposjeli drugi. U vodiču podsjećamo na njih, a sadašnju topografiju poput sjene nakrivljuje povijesna i bivša. Predstavljamo najvažnije javne zgrade i druga, napose umjetnička ostvarenja, djela Židova koja čine urbani i kulturni identitet Zagreba. Predstavljamo i osobe koje su zadužile našu zajednicu i grad. Ali vodič prikazuje i sadašnjost, a u njoj će svatko razabrati našu vjeru u budućnost.

Sanja Zoričić Tabaković

Predstavnik židovske nacionalne manjine Grada Zagreba