Tiša Be`av


B''H

Dragi prijatelji, Šalom Aleihem, Baruh Habaim!

Bili smo robovi u Egiptu, odakle nas je B-g oslobodio i izveo, te nas doveo na Sinaj da sklopi Savez s nama i da nam Toru. Pjesmom Dajenu na pashalnoj večeri B-gu zahvaljujemo za sve što je učinio za nas, s naglaskom što nas je odveo u Erec Izrael i izgradio nam Hram u Jeruzalemu, koji je od tada u fokusu našeg života, naših misli i naših molitvi. Čak i nakon rušenja Hrama ( Prvog, Solomonovog, 586. g.p.n.e. i Drugog 70. g.n.e. ), on je nastavio postojati u našim molitvama, mislima i običajima, od kojih je najpoznatiji razbijanje čaše na vjenčanju.

Uz pet Tora blagdana (Pesah, Šavuot, Sukot, Roš Hašana, Jom Kipur) imamo i dva rabinska (Purim, Hanuka), a osim jednog Tora posta (Jom Kipur) talmudski rabini su nam propisali i pet drugih postova. To su: Esterin post, koji pada dan prije Purima, Gedalijin post, koji pada 3.tišrija, post 10.teveta (Asara Be'Tevet), post 17.tamuza (Šiva Asara Be'Tamuz) i post 9.ava (Tiša B'Av). Zadnja tri su vezani uz rušenje Hrama (Prvog). U ovom periodu godine padaju dva posta vezana uz rušenje Hrama: Šiva Asara Be'Tamuz ( post 17.tamuza ) i Tiša B'Av ( post 9.ava ). Post 17.tamuza komemorira probijanje zidina Jeruzalema 586. g.p.n.e. prilikom opsade grada od strane babilonskog kralja Nabukadnecara (Verdijevog ,,Nabuka“), a post 9.ava razaranje samog Hrana (Hurban Bet Hamikdaš). Post 10.teveta pada ili u prosincu ili u siječnju i označava dan kada su Babilonci započeli opsadu grada. Od 17.tamuza do 9.ava počinje period koji židovska tradicija naziva ,,tri tjedna“ ( Bein Ha-Mecarim ), tokom kojeg komemoriramo razaranje Jeruzalema, kao i početak židovskog Galuta (tzv. Galut Javan), koji prema rabinima traje još i danas.

To je najtužniji period židovske godine i za to vrijeme se ne održavaju vjenčanja niti drugi radosni događaji, ne sluša se glazba i kao ožalošćeni se ne šišamo, ni ne brijemo. Ovisno o običajima raznih zajednica i razne druge zabavne i ugodne aktivnosti su ograničene ili potpuno zabranjene.

Ove godine post 17.tamuza pada u nedjelju 27.06.2021. Tog dana se suzdržavamo od hrane i pića od zore (otprilike sat prije izlaska sunca, ovisi o lokaciji), do dolaska noći i pojave 3 zvijezde. Ove godine post počinje u 02.43 i traje do 21.29. Svakodnevnoj molitvi dodajemo posebne molitve i čitamo iz Tore i Knjige proroka.

Ako u našoj povijesti punoj tragedija ima jedan dan koji može ponijeti epitet najtužnijeg tada je to sigurno Tiša B'Av ( 9-ti av ). Uz taj dan su, prema našoj tradiciji, vezane brojne nacionalne tragedije. Ovo su samo neke:

1. 586.g.p.n.e. babilonski car Nebukadnezar osvaja Jeruzalem, razara 1.Hram i odvodi narod u ropstvo;

2. 70.g.n.e. rimska vojska pod vodstvom Tita osvaja Jeruzalem i uništava 2.Hram;

3. 135.g.n.e. Rimljani uništavaju zadnji veliki židovski ustanak pod vodstvom Bar Kohbe, vođa ustanka ubijen, grad Betar uništen;

4. Pet godina kasnije Rimljani potpuno uništavaju Jeruzalem, mijenjaju mu ime u Aelia Capitolina, dok je Judeja je preimenovana u Palestinu, a židovski narod

protjeran širom svijeta i tako je otpočeo je 2000 godišnji galut (izgon);

5. 1290-te g. Židovi su prognani iz Engleske;

6. 1492-ge g. Židovi su prognani iz Španjolske ( 07.ava );1942-ge g.,

7. 8-og ava, Nacisti započinju masovnu deportaciju Židova iz Varšavskog geta u Treblinku.

Tijekom Tiša Be'Ava naša pažnja je fokusirana na rušenje 1. i 2.Hrama, jer to je bila najveća nacionalna tragedija, te su naše misli i ponašanje usmjereni u tom pravcu. Ove godine Tiša B'Av pada nedjelju, 18.07. Post počinje u subotu 17.07.2021./ 08.ava 5781. u 20.17 zalaskom sunca, a završava u nedjelju 18.07./ 09.ava u 20.50 dolaskom noći.

Pet stvari je zabranjeno za Tiša Be'Av:

1. jesti i piti ( u slučaju bolesti ili bilo kakvih zdravstvenih problema zabrana ne vrijedi );

2. prati se i kupati se;

3. upotreba kozmetičkih stvari ( parfem, dezodoransi itd.);

4. nošenje kožnih cipela i

5. seksualni odnosi

U znak žalosti iz sinagoge se uklanjaju svi ukrasi, uključujući parohet (zavjesa) ispred Ormara svetinje ( Aron HaKodeš ), bima (oltar) se prekriva crnim prekrivačem, prigušuje se rasvjeta. Kantor pjeva tužnim glasom, a ljudi sjede bosonogi na podu ili na niskim klupicama. Nakon molitve čita se Eha ( Jeremijine tužbalice ). Ljudi plaču i nariču.

Za rušenje Prvog (Solomonovog) hrama Talmud donosi tri razloga,odnosno da je većina židovskog naroda tog vremena bila involvirana u:

1. idolopoklonstvo (,,avoda zara“)

2. seksualnu nemoralnost (incest) (,,gilui arajot“) i

3. prolivanje krvi (umorstva)(,,šefihat damim“)

Talmudski rabini također uče da je razlog za uništenje 2.Hrama bila ,,bezrazložna mržnja“ (,,sinat hinam”) među Židovima i pri tome naglašavaju da je međusobna mržnja gora nego idolopoklonstvo, incest i prolijevanje krvi zajedno. Zato jedino ,,bezrazložna ljubav” (,,ahavat hinam”) može ponovno izgraditi Hram, ujediniti židovski narod i dovesti do krajnjeg spasenja. Dajmo sve od sebe da se to desi u naše vrijeme.

U Židovstvu praznik ili post nije samo puko obilježavanje ili komemoriranje nekog događaja, nego transformacijsko iskustvo, kako za pojedinca, tako i za čitav narod. I zato mi sami svaki put moramo proći kroz iskustvo tog događaja. Talmud kaže da svaka generacija koja nije izgradila Hram, kao da ga je sama srušila. I na Tiša Be'Av moramo proći kroz to emocionalno iskustvo. U Izraelu pozdrav za post je ,,Tzom Kal“, što bi trebalo značiti ,,želim ti lagan post“, drugim riječima da nam gladovanje ne padne previše teško. Ništa nije dalje od razloga za post, nego što je ta želja, jer razlog za post nije tjelesno mučenje, nego duhovni smisao, i zato jedni drugima moramo zaželjeti smisleni post, da naš post ima dublje značenje. Židovi ne jedu zato što poste, nego zato što taj dan nemaju vremena jesti, jer su zauzeti puno važnijim stvarima za život nego što je hrana. Zauzeti smo esencijom života,samim bitkom, razlogom postojanja, a to sigurno nisu ni hrana a ni piće, i iako imamo vjersku obavezu uživati u njima, kao i općenito uživati u svim aspektima života i zahvaliti B-gu na tome, ali pri tom ne zaboraviti ono zbog čega postojimo, a to je biti Mamlehet Kohanim ( Kraljevstvo svećenika ), primjer ostalim narodima podučavati mudrost i biti svjetlost narodima svijeta. I za kraj jedna zanimljiva priča. Kažu da je jednog Tiša B'Ava tijekom jedne od svojih brojnih vojnih kampanja Napoleon s pratnjom šetao ulicama jednog evropskog grada. Odjednom začuje plač, jecanje, naricanje grupe ljudi. Odmah pošalje svog pomoćnika da izvidi o čemu se radi, tko su ti ljudi i zašto plaču. On se uskoro vratio i izvestio Napoleona da to Židovi tuguju i plaču za srušenim Hramom. Napoleon, koji je uvijek osjećao veliku naklonost prema Židovima, je odmah zatražio da im se pomogne i krivci kazne. Na to mu je pomoćnik objasnio da plaču za Hramom koji je srušen prije 2000 godina. Kad je to čuo Napoleon će: ,,narod koji se tako sjeća svoje prošlosti, ima osiguranu budućnost ”. Ne znam da li se ovaj događaj stvarno dogodio, ali ako i nije, ostaje Napoleonova poruka i za sve nas danas.

Još bih Vam želio skrenuti pažnju da ove godine Roš Hašana je veoma rano, već 6.rujna. Roš Hašani prethodi mjesec elul. Kao zadnji mjesec Židovske godine, elul je tradicionalno vrijeme introspekcije i pravljenje svojevrsnog završnog ,,računa duše ” ( hešbon hanefeš ), vrijeme preispitivanja naših djela i duhovnog napretka u godini koja upravo završava, u svrhu priprema za nadolazeće ,,Strašne dane “ (,,Jamim Noraim“) Roš Hašane i Jom Kipura. Elul je mjesec Božanske milosti i oprosta i zato je to najbolje vrijeme za tešuva ( povratak B-gu,točnije samom sebi ), činjenju dobrih dijela, kao davanje cedaka ( milodara ) i povećanje Ahavat Israel (ljubavi za sve ljude, posebno svoje bližnje) u želji za usavršavanjem samog sebe i približavanju B-gu.

Želim Vam da se svi dobro odmorimo tijekom ljetnih praznika, napunimo baterije, dobijemo malo boje i sasvim ne ispraznimo novčanike. Vidimo se u

rujnu. Neka nam svaki post i svaki dan naših života bude pun smisla.

Luciano Moše Prelević

Glavni rabin u RH i Vrhovni rabin Crne Gore