Dječji vrtić "Mirjam Weiller"

Jedna od najvažnijih socijalnih institucija Židovske općine Zagreb je Dječji vrtić "Mirjam Weiller". Vrtić djeluje u zgradi Osnivača – Židovske općine Zagreb na adresi Junija Palmotića 16, Zagreb, s dvije odgojne skupine- jasličkom (1-3 godine) i vrtićkom (3-7 godina).

U skladu sa suvremenom koncepcijom ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i polazeći od stvarnih potreba djeteta i njegove osobnosti programi se kontinuirano usklađuju s nacionalnim zahtjevima koji su sastavni dio Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Cilj provedbe programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci kroz:

• zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta

• osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale

• stvaranje kreativnog ozračja ( raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje )

• zainteresiran, nedirektivan stav odgojitelja

• usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju

Osjećaj sigurnosti, individualizirani pristup, prepoznavanje i zadovoljavanje dječjih potreba predstavljaju osnovne pokretače naših promišljanja i djelovanja. Trudimo se odgovoriti na jedinstvene potrebe svakog djeteta pazeći i poštujući dječja prava, te različitosti kultura i tradicija.

Djeci su ponuđeni i organizirani sadržaji izvan vrtića, kao i dodatni programi u sklopu desetosatnog boravka djeteta u vrtiću.

Programi koji se provode su:

1. Redoviti desetosatni program

2. Osnove hebrejskog jezika i židovske tradicije i kulture

3. Kraći program ranog učenja engleskog jezika

4. Sportski program

5. Program predškole

Upis djeteta u vrtić moguć je tijekom pedagoške godine, ovisno o slobodnim mjestima.

Kontakt:

Dječji vrtić "Mirjam Weiller"

Palmotićeva 16, 10000 Zagreb

OIB: 47536670280

tel: +385 1 4862-750

mob: 099 337 3711

Web stranica: https://www.dvmw.hr/

E-mail: vrtic.mirjamw@gmail.com

ravnateljica: Lea Volner Tudja

Povijest Dječjeg vrtića "MIrjam Weiller"

gan-hajeladim_zgweb-1935.jpg

Vrtić je osnovan 1929. godine pod imenom "Gan", a naziva se prema pedagoginji i aktivistici Mirjam Weiller (1894-1942), koja je bila ravnateljica i odgajateljica od osnutka do 1941. godine. Prva u Hrvatskoj uvela je rad s predškolskom djecom po metodi Montesori. Ponovno je otvoren 1947. godine, a u zgradi ŽOZ-a, Palmotićeva 16, djeluje od 1989. godine.