Istraživački i dokumentacijski centar CENDO osnovan je u Zagrebu 2000. godine. Osnivači su CLAIMS Conference (projekt 82-6111-1), JOINT i Židovska općina Zagreb.

CENDO je registriran kao samostalna organizacija u ožujku 2002. godine i upisan je u registar Udruga Republike Hrvatske i znanstvenih udruga Ministarstva znanosti i tehnologije.

Prema upisniku u znanstvene udruge pri Ministarstvu znanosti, (14.3.2002), neke od glavnih djelatnosti CENDA su suradnja i poticanje znanstvenih i stručnih radnika i članova Židovske zajednice u Hrvatskoj na prikupljanje, očuvanje i istraživanje materijala, dokumenata i svjedočanstava o Židovima u Hrvatskoj, izrada baze podataka o žrtvama Holokausta u Hrvatskoj, rad na znanstvenim i stručnim projektima, Istraživanje Holokausta u Hrvatskoj.

Kontakt:

Istraživački i dokumentacijski centar CENDO

Adresa:

Palmotićeva 16, 10000 Zagreb

TEL: + 385 1 48 35 142

E-mail: dokumentacijski-centar-svob@zg.t-com.hr ; melita.svob@gmail.com

WEB stranica: www.cendo.hr

Direktor: dr.sc.Melita Švob