Udruga CEDEK osnovana je 2004. godine u Zagrebu kao odgovor na izostanak povrata židovske imovine(sa naglaskom na privatnu) u Republici Hrvatskoj. CEDEK se bori za reviziju nekih rješenja Zakona koji regulira povrat konfiscirane i nacionalizirane (u narednom dijelu teksta: oduzeta)  imovine – a naglasak je na dvije potpuno neprihvatljive činjenice koje postavlja zakon:

1. Pravo da ovlaštenik naknade može biti samo nasljednik prvog nasljednog reda – što je u slučaju židovske imovine osobito sramotno rješenje vodeći računa da je zbog poznatog holokausta u doba 1941-1945 u Hrvatskoj ostalo malo živućih židova prvog nasljednog reda.

2. Pravo na naknadu se po Zakonu ostvaruje za imovinu koja je oduzeta u periodu nakon 1945. godine. Postoji mnogo židovske imovine koja je bila oduzeta u periodu 1941-1945 antisemitskim zakonima, a nije bila vraćena - pa niti u kratkom razdoblju kada se, nakon 1945, dešavao formalni povratak židovske imovine

Kontakt:

Web page: http://www.cedek-croatia.hr/

E-mail: cedekcroatiaorg@gmail.com

Adresa: Palmotićeva 16, 10000 Zagreb