Arhiv Židovske općine Zagreb posjeduje dokumentaciju, osobne predmete, zbirke časopisa te digitalnu dokumentaciju vezanu uz ŽOZ, njezino članstvo te židovsku populaciju u Zagrebu i Hrvatskoj. Arhiv čuva unikatne dokumente vezane uz židovsku zajednicu u Hrvatskoj. Najstariji dokument datiraju iz druge polovine 19. st.,a najdragocjenija dokumentacija odnosi se na razdoblje između dva svjetska rata, posebice na razdoblje Šoa (Holokausta).

Gradivo je po dubini sređenosti podijeljeno u fondove, serije i podserije, predmete i vrste dokumenta, Pojedini dokumenti identificiraju se pomoću oznaka, naziva, vremena nastanka, stanja, količine i nosača. Predstavljaju se sadržajem, kontekstom, oblikom, opsegom i fizičkim svojstvima. Označeni su parametrima za pretraživanje; ključnom riječi, indeksom, topografskim oznakama, a klasificirani su i prema dostupnosti za javnost. Klasifikacijska lista i pregled gradiva dostupni su online.

PRISTUP

Pristup dokumentaciji moguć je uz prethodno odobrenje, a ovisi o razlozima zahtjeva, vrsti dokumentacije i suglasnosti molitelja s uvjetima korištenja.

Klasifikacija arhiva:

1. SLUŽBENI SPISI ŽIDOVSKE OPĆINE ZAGREB

a. zapisnici, memorandumi korespondencija

b. index kartice (Židovi u Zagrebu, 1941.)

c. Index kartice (Alija i migracije, 1948. – 1952.)

d. index kartice (podaci o članstvu, 1951. - 1991.)

e. spisi Vijeća ŽOZ, predsjednika i upravnih tijela, uključujući korespondenciju, administrativne spise i izvještaje

f. godišnji proračuni

g. index kartice (umrli nakon 1945.)

h. index kartice (članovi ŽOZ 1948. – 1952.)

i. index kartice (članski doprinosi 1962. – 1971.)

2. SLUŽBENI SPISI SAVEZA JEVREJSKIH OPĆINA JUGOSLAVIJE

a. zapisnici, memorandumi korespondencija

b. izvještaji o kulturnim, obrazovnim i drugim aktivnostima

c. godišnji proračuni

3. DOKUMENTACIJA DRUGIH ŽIDOVSKIH OPĆINA U RH

4. OSOBNI DOKUMENTI I IMOVINA PRIVATNIH LICA

a. biografski materijali

b. dnevnici i drugi zapisi

5. KOLEKCIJA FOTOGRAFIJA

a. povijesne osobe

b. suvremena fotografija

6. NOVINE I PUBLIKACIJE

a. Publikacije, okružnice, katalozi, pozivnice, čestitke, specijalna izdanja

b. Novine

7. SVJEDOČANSTVA

8. INDEKS KARTICE JASENOVAC 1941.

9. MEĐUNARODNI KONTAKTI I KORESPONDENCIJA

10. MIKROFILMOVI

12. DOM ZAKLADE LAVOSLAVA SCHWARZA

13. ZBIRKA FRANCISKA WEINBERGER

14. HOLOKAUST

a. logori, popisi žrtava, dopisnice, pisma iz logora

b. fotografije i grafički zapisi, novinski članci, spomenice, plakete, tekstovi i molitve

c. komemoracije i obljetnice, nagrade

d. spomenici i arhitektura

e. dopisi, statistički podaci, osobni podaci, izjave, ankete, teorije, prijedlozi, zakoni, NDH

f. svjedočanstva, popisi preživjelih, svjedoci na saslušanjima, popisi boraca NOB

g. popisi Židova – geografski (teritorijalno) određeno

15. ZBIRKA ZDENKA NOVOTNY

PRETRAGE OSOBA

Zahtjev za traženjem podatka možete podnijeti isključivo putem obrasca. Molimo Vas da prije slanja obrasca dobro proučite upute.

Preuzmite obrazac "Zahtjev za traženje (za pojedince)" na ovom LINKU

Preuzmite obrazac "Zahtjev za istraživanje (za institucije i istraživače) na ovom LINKU

DIGITALNE ZBIRKE

Pojedini arhivski fondovi dostupni su u digitalnom obliku. U pripremi je projekt digitalizacije kompletne građe.

PREGLED GRAĐE

Tijekom 2014. i 2015. godine izvršena je kompletna klasifikacija i inventarizacija arhivskog gradiva. Podatke možete pregledavati ovdje.

FOTO KOLEKCIJA

Zbirka fotografske građe nalazi se u zasebnom fondu. Pojedine fotografije tematski vezane uz dokumentaciju nalaze se u odgovarajućim fondovima.

FILMOVI

Dio građe pohranjen je u obliku mikrofilma, a posjedujemo i zbirku video materijala.