O nama
200 godina
Ustanove i institucije
Virtualna šetnja
Baština
Povijest
Kalendar
Tiskovine
Ostalo
Arhiva
Korisni linkovi
Zanimljivosti iz Izraela
DV Mirjam Weiller
Iz naše kuhinje
Socijalna skrb
Makabi Zagreb
Šoa Akademija
Sigurnosna pravila
Židovski muzej u Zagrebu
Izjava o zaštiti privatnosti
Galerija
 
home > Novosti
17.5.2013
N A T J E Č A J za ravnatelja/icu Doma zaklade Lavoslava Schwarza

Temeljem članka 24. Statuta Doma zaklade Lavoslava Schwarza, Zagreb, Bukovačka cesta 55, Upravno vijeće Doma zaklade Lavoslava Schwarza raspisuje


N A T J E Č A J

za ravnatelja/icu Doma zaklade Lavoslava Schwarza

Uvjeti:

1. završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, ili humanističkih znanosti;
2. najmanje pet godina radnog iskustva u struci
3. da ne postoji zapreka iz članka 205. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi
4. znanje engleskog jezika.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz ponudu je potrebno priložiti dokaze o ispunjenim uvjetima natječaja u originalu ili ovjerenim preslikama.
Ponude bez navedenih dokaza ne će se razmatrati.

Ponude treba poslati na gornju adresu u zatvorenoj kuverti u roku od 15 dana od dana objave u sredstvima javnog informiranja (novinama), s naznakom
„NE OTVARATI, ZA NATJEČAJNU KOMISIJU“.

O rezultatu izbora bit će obaviješteni svi prijavljeni kandidati u roku od 15 dana od dana izbora.


U Zagrebu, 17. svibnja 2013.

 • siječanj - ožujak 2019.
 • 2018. godina
 • 2017. godina
 • 2016. godina
 • 2015. godina
 • 2014. godina
 • 2013. godina
 • 2012. godina
 • 2011. godina
 • 2010. godina
 • 2009. godina
 • 2008. godina
 • 2007. godina
 • 2006. godina
 • 2005. godina
   


 •  
  Copyright © 2004 Židovska općina Zagreb Sva prava pridržana.