O nama
200 godina
Ustanove i institucije
Virtualna šetnja
Baština
Povijest
Kalendar
Tiskovine
Ostalo
Arhiva
Korisni linkovi
Zanimljivosti iz Izraela
DV Mirjam Weiller
Iz naše kuhinje
Socijalna skrb
Makabi Zagreb
Šoa Akademija
Sigurnosna pravila
Židovski muzej u Zagrebu
Izjava o zaštiti privatnosti
Galerija
 
home > Novosti
20.5.2020
Raspored službe za svibanj 2020.

B''H

Dragi prijatelji, Šalom Alehem!

Ovaj mjesec je vrijeme između dva blagdana. Pesaha i Šavuota. Pesah je iza nas, točnije oba Sedera, koja nažalost po prvi put nismo proslavili zajedno, osam dana jedenja macesa, nejedenja hameca i nepijenja piva. Pesah je praznik slobode, dan stvaranja židovske nacije i prvi blagdan u židovskoj vjerskoj godini koja je počela 1.nisana ( 26.ožujka 2020.). Od drugog dana Pesaha ( 10.travnja/ 16.nisana ) počeli smo pripreme za Šavuot, dan dobivanja Tore na Sinaju ( Matan Tora ), točnije, počeli smo s brojanjem Omera ( S'firat Ha'omer ). Brojanje Omera je glasno brojanje svakog od 49 dana između Pesaha i Šavuota, koji ove godine pada u petak, 29.travnja/ 06.sivana .Ova micva ( zapovijed ) proizlazi iz Tora obaveze da brojimo 49 dana, počevši s danom prinošenja žrtve od ječma, koja se prinosila u Hramu u Jeruzalemu, do dana prinošenja žrtve od pšenice, koja se prinosila na Šavuot. Omer je volumenska mjera za količinu. Zapovijed za brojenje Omera je zapisana u Levitskom zakonu 23:15-16.
Period brojanja Omera se smatra vremenom punim potencijala za osobni unutarnji rast, i svatko od nas bi trebao to vrijeme posvetiti radu na sebi i svojim karakternim osobinama, promišljanjima o sebi, svojem odnosu prema drugima i Bogu.
Period brojanja Omera je također najbolje vrijeme za proučavanje Pirkei Avot ( Izreke otaca ), koji nabrajaju 48 načina na koje čovjek stiče znanje Tore i zato svaki Šabat između Pesaha i Šavuota čitamo po jedno poglavlje Pirkei Avot.
Period brojanja Omera je također polu žalostan period za židovski narod. Tokom tog perioda zabranjeno je šišanje, brijanje, slušanje glazbe uživo, vjenčanja, zabave i ples. Prema našoj tradiciji, razlog za to je sjećanje na smrt 24000 učenika rabina Akive. Prema Talmudu, 12000 hevruta ( parova, židovski način učenja je u parovima ) su ubijeni od strane Neba tokom perioda brojanja Omera, jer nisu poštivali jedan drugoga, kao kazna jer su jedan na drugog gledali s visine. Važna lekcija kako se odnositi jedni prema drugima za sve generacije i za sva vremena. U molitveniku dr. Šalom M.Freibergera na st.358 se nalazi brojanje Omera prema hebrejskim datumima.
S obzirom da se već skoro dva mjeseca nalazimo u periodu izolacije zbog virusa korone i zatvorene zgrade Općine zbog potresa, želio bih Vam ispričati jednu priču koja sam čuo nedavno i koja me oduševila. Radi se o događaju vezanom za stvaranje Države Izrael, i daje odgovor zašto je tadašnji američki predsjednik Harry S. Truman priznao državu Izrael. Priču sam čuo od rabina Lord Jonathan Sacksa u njegovom predavanju povodom Purima i Knjige o Ester.
Purim je jedini festival u židovskoj godini koji je u cijelosti događa u galutu ( izgnanstvu ). Svaki drugi festival temelji se na događaju koji se dogodio u Izraelu ili na putu prema Izraelu. Nadam se da se svi manje više sjećamo priče i situacije u kojoj se tada našao židovski narod. Po prvi put u svojoj povijesti židovski narod se suočio sa genocidom, kompletnim uništenjem cjelokupnog naroda u jednom danu. Knjiga o Esteri ( Megilat Ester ), koja govori o tom događaju, je poznata kao jedina knjiga, uz Pjesmu nad pjesmama, u kojoj se ne pojavljuje B-žje ime. Pa ipak u Knjizi o Esteri nalazi se jedna za mene od najsnažnijih i jedna od esencijalnih izjava Židovstva, izjava koja nam kazuje da nas B-g nije i da nas neće nikad napustiti.
Na kraju četvrtog poglavlja kraljica Estera govori Mordehaju, svom stricu i vođi židovskog naroda, o problemu u kojem se može naći ako se nenajavljeno pojavi pred kraljem Ahašverom sa svojom molbom da spasi židovski narod. Mordehaj je sasluša i onda joj odgovori dobro poznatim riječima da će se možda ona kao kraljica spasiti, ali ako bude šutila, misleći samo na svoj spas, i ne učini ništa u tom trenutku, već će netko drugi spasiti židovski narod, ali da je možda baš zbog tog trenutka postala kraljica i našla se u kraljevskoj palači da bi imala pristup kralju Ahašverošu s mogućnošću da nešto učini za svoj narod. To je, za mene, krajnja izjava Hašgaha Pratit ( B-žanska providnost ), da gdje god da se nalazimo, B-g od nas traži da shvatimo zašto nas je stavio tu, na to mjesto i tom trenutku, s tim darovima, mogućnostima i potencijalima, ali i sa opasnostima. B-žanska providnost je naše temeljno uvjerenje da nas B-g nikada ne napušta i da nas ovdje postavlja s nečim što moramo učiniti. Ako dovoljno dobro slušamo, možete Ga čuti kako doziva svakog od nas i govori: "Zar se ne nalaziš na ovom mjestu u ovom trenutku da bi reagirao na ovaj izazov? “.
To je suština prve riječi ,, Vajikra “ ( ,, I B-g je pozvao Mošea “ ) s kojom počinje Levitski zakonik, treća knjiga Tore. Ako pažljivo pogledamo u svitak Tore, primijetit ćemo da je riječ Vajikra napisana s vrlo malim slovom Alefom na kraju riječi, puno manjim od ostalih slova teksta. Komentirajući ovo, Raši pravi razliku između izraza ,,Vajikra el Moše “ ( ,, I On ( B-g ) pozva Mojsija " ) i ,, Vajikar el Bilam " ( ,, I On se pojavio Bilamu ". Hebrejski jezik, kaže Raši, ima dvije riječi koje zvuče isto, ali su u stvari potpuno različite, čak i suprotne, ,, Mikra“ i ,, Mikre “. Mikre se koristi za opisivanje nečega što se događa slučajno, i što ne uključuje B-žansku providnost. Mikra se, s druge strane, koristi za opisivanje B-žjeg poziva, specifičnog za svakog od nas s određenim zadatkom. Zašto je, dakle, Aleh napisano malim slovom? Da nas nauči da ponekad može biti vrlo teško čuti B-žji poziv. To može biti čak i tihi poziv da moramo uložiti napor da ga čujemo. Na hebrejskom je ovo poznato kao ,, Kol Demama Daka “, glas koji možemo čuti samo ako pažljivo slušamo. Čak i u najgorim trenucima tame, B-g nas uvijek poziva da nešto učinimo.
Rabin Sacks kao jednog od svojih velikih junaka navodi čovjeka po imenu Victor Frankl. Bio je psihoterapeut, koji je radio sa studentima u Beču, a odveden je u Auschwitz tijekom Drugog svjetskog rata. Nikada u povijesti nije bilo mračnijeg vremena. Ipak, Victor Frankl bio je čovjek vjere i znao je da ga B-g poziva da učini nešto čak i tamo, čak i kod samih vrata pakla. I zato se Victor Frankl zapitao što B-g želi od njega, psihoterapeuta, usred Auschwitza? I došao je do odgovora, da B-g želi da svojim kolegama zatvorenicima, svojim kolegama Židovima da volju za život, jer samo ako imaju takvu volju, imat će snage za opstanak, samo tako će moći preživjeti. Stoga je obišao svakog zatvorenika za kojeg je mislio da će propasti u očaju i dao im nadu pruživši im svrhu u životu, onu koju još za života moraju ispuniti. Ovaj osjećaj obnovljene svrhe pomogao je učiniti da ovi muškarci, žene i djeca ostanu živi, pomogao im je preživjeti Auschwitz, biti oslobođeni i zatim otići i vršiti svoj poziv. To je čuo Victor Frankl, čak i u Auschwitzu, čuo je B-žji poziv ,,Vajikra “, s malim Alefom.
A sada je vrijeme da Vam ispričam priču o Eddie Jacobsonu i Harry S. Trumanu. Eddie je bio običan židovski momak sa donjeg istoka New Yorka. Kad je Eddie bio dijete, roditelji su se preselili u Kansas City i tamo je upoznao dijete svojih godina. Ubrzo su postali bliski školski prijatelji, zajedno su odslužili vojnu službu tijekom Prvog svjetskog rata i zaključili su da će, kada se rat završi, zajedno započeti posao. Osnovali su trgovinu odjeće u Kansas Cityju, ali posao im baš i nije išao i ubrzo su se razišli. Eddie Jacobson postao je trgovački putnik za prodaju odjeće, dok je njegov prijatelj Harry S. Truman krenuo malo drugačijim putem i postao je predsjednik Sjedinjenih Država.
Godine 1947-48. Židovima svijeta bila je neophodno potrebna podrška Sjedinjenih Američkih Država da bi država Izrael bila proglašena i priznata. State Department bio je protiv toga i savjetovao je predsjedniku da ne podržava stvaranje države Izrael. Židovi i židovske organizacije maksimalno su se trudili sresti predsjednika Trumana u Bijeloj kući, ali svaki je pokušaj bio odbijen. Čak je i vođi cionističkog pokreta Chaimu Weizmannu, čovjeku koji će postati prvi predsjednik države Izrael, odbijen sastanak.
Kako je situacija postala očajna, netko se sjetio da je Harry S. Truman imao prijatelja iz djetinjstva po imenu Eddie Jacobson. Stoga su prišli Eddieju i pitali ga može li on nagovoriti predsjednika Sjedinjenih Država da se sastane s Chaimom Weizmannom. Eddie je nazvao predsjednika Trumana i rekao da ga mora posjetiti.Trumanovi dužnosnici pokušali su blokirati sastanak, ali Truman je rekao: ,, Ovo je moj stari prijatelj, Eddie, iz škole, Eddie, iz vojske, Eddie, iz naše zajedničke trgovine! Kako da ne vidim tog čovjeka? " Kad je Eddie stigao u Bijelu kuću, predsjednik Truman mu je rekao, ,, Eddie, možeš razgovarati sa mnom o bilo čemu, osim o Izraelu." ,, Dobro", rekao je Eddie i stao u Ovalni ured, ispred predsjednika Sjedinjenih Država, i odjednom počeo neobuzdano plakati. ,, Eddie, zašto plačeš? " upita ga predsjednik Truman. Eddie je pokazao na mramorni kip u sobi i upitao ga: ,, Tko je to, Harry? ",,To je moj junak, Andrew Jackson ", odgovorio mu je predsjednik Truman. ,,Stvarno se diviš tom čovjeku?" upita ga Eddie. " Da." I Eddi nastavi s pitanjima: ,, I imao je utjecaj na tebe? " a predsjednik Truman mu odgovori ,, Da " . Na to Eddie reče da i on ima svog heroja, koji mu je uzor i da se taj čovjek zove Chaim Weizmann. I tada zamoli predsjednika Sjedinjenih država: ,, Harry, zbog mene, molim te vidi se s tim čovjekom. " Harry je pogledao Eddiea i znao je da svom starom prijatelju ne može reći ne. Tako se Chaim Weizmann susreo sa predsjednikom Harry S.Trumaom, i tako je Amerika glasala za stvaranje države Izrael. Da nije glasala tako, Država Izrael ne bi tada bila stvorena. Štoviše, odmah nakon što je David Ben Gurion proglasio stvaranje Države Izrael, Harry S.Truman učinio je da Sjedinjene Države budu prva država na svijetu koja ju je priznala.
Ne znam kako B-g piše scenarij povijesti, ali ako se to može dogoditi Eddieju Jacobsonu, jer ako se to može dogoditi kraljici Ester, to se može dogoditi bilo kome od nas, u bilo kojem trenutku. B-g poziva svakog od nas, govoreći nam da postoji razlog zašto smo ovdje, jer On ima nešto za nas, nešto što samo mi možemo učiniti. B-žiji glas možemo čuti čak i kad On sakrije svoje lice, čak i kad je taj poziv, Vajikra, napisan s vrlo malim slovom Alef, koji teško možemo vidjeti i jedva čuti. Nikad ne znamo kada će i kakve naše djelo imati posljedice. Je li Ester, odrastajući s Mordehajem, znala da će jednoga dana cijela budućnost židovskog naroda počivati na njoj? Nikad ne znamo kakav bi značaj moglo imati jedno prijateljstvo ili jedan mali trenutak za nas ili za nekog drugog, trenutak, koji bi mogao promijeniti svijet. Uvijek se moramo pitati, što B-g želi od mene na ovom mjestu, u ovom trenutku? Jer B-g uvijek nešto želi od nas i ne moramo biti netko poseban da bismo imali svete zadatke. Mi samo možemo biti Židovka nazvana Esther ili Židov po imenu Eddie, pa ipak, na jedan ili drugi način, naša djela mogu imati posljedice koje ne možemo ni zamisliti. Iako možda ponekad osjećamo da je ovo svijet i doba u kojem je B-g sakrio svoje lice, i ne znamo gdje Ga tražiti ili Ga ne možemo naći, On nam još uvijek kaže: ,, Zar te nisam za ovaj trenutak postavio ovdje na Zemlji? " Poput Eddieja Jacobsona, Bog se obraća svakome od nas, rekavši da postoji nešto što možemo učiniti.
Kad ga B- g pozove, neka svatko od nas ima hrabrosti reći ,, Hineini, evo me, B-že, reci mi što da radim i ja ću to učiniti." Neka iziđemo u svijet, hodajući uspravno kao Židovi, hodajući neustrašivo kao Židovi, i budemo li istiniti u svom Židovstvu i u svom blagoslovu drugim ljudima bez obzira tko su i što su. Neka čujemo B-žji poziv i odgovorimo mu. I neka donesemo blagoslov svijetu.

Luciano Moše Prelević
Glavni rabin u RH

B''H
Vrijeme paljenja svijeća za Šabat i Šavuot:

Petak, 01.05.2020./ 07.ijar 5780.
Paljenje šabatnih svijeća: 19.46
Škija ( Zalazak sunca ): 20.04
Cet HaKohavim ( Izlazak zvijezda ): 20.38
Večeras brojimo: 23.dan Omera

Subota, 02.05.2020./ 08.ijar 5780.
Paraša: Aharei – Kedošim ( Lev.: 16:1-20:17 )
Haftara: Amos 9:7-15
Čitamo 3. poglavlje Pirke Avot ( Izreke otaca )
Mocei Šabat ( Završetak Šabata ): 20.56
Večeras brojimo: 24.dan Omera

Petak, 08.05.2020./ 14.ijar 5780.
Paljenje šabatnih svijeća: 19.55
Škija ( Zalazak sunca ): 20.13
Cet HaKohavim ( Izlazak zvijezda ): 20.49
Večeras brojimo: 30.dan Omera

Subota, 09.05.2020./ 15.ijar 5780.
Paraša: Emor ( Lev.: 21:1-24:23 )
Haftara: Ezekiel 44:15-31
Čitamo 4. poglavlje Pirkei Avot ( Izreke otaca )
Mocei Šabat ( Završetak Šabata ): 21.06
Večeras brojimo: 31.dan Omera

Petak, 15.05.2020./ 21.ijar 5780.
Paljenje šabatnih svijeća: 20.04
Škija ( Zalazak sunca ): 20.22
Cet HaKohavim ( Izlazak zvijezda ): 20.57
Večeras brojimo: 37.dan Omera

Subota, 16.05.2020./ 22.ijar 5780.
Paraša: Behar - Behukotai ( Lev.: 25:1-27:34 )
Haftara: Jeremija 16:19-17:14
Čitamo 5. poglavlje Pirkei Avot ( Izreke otaca )
Mocei Šabat ( Završetak Šabata ): 21.16
Večeras brojimo: 38.dan OmeraPetak, 22.05.2020./ 28.ijar 5780.
Paljenje šabatnih svijeća: 20.11
Škija ( Zalazak sunca ): 20.29
Cet HaKohavim ( Izlazak zvijezda ): 21.06
Večeras brojimo: 44.dan Omera

Subota, 23.05.2020./ 29.ijar 5780.
Paraša: Bamidbar ( Br.: 1:1-4_20 )
Haftara: Hošea 2:1-22
Čitamo 6. poglavlje Pirkei Avot ( Izreke otaca )
Mocei Šabat ( Završetak Šabata ): 21.25
Večeras brojimo: 45.dan Omera

Četvrtak, 28.05.2020./ 05.sivan 5780.
EREV ŠAVUOT
Paljenje svijeća za Šavuot: 20.18
Škija ( Zalazak sunca ): 20.36
Cet HaKohavim ( Izlazak zvijezda ): 21.13

Petak, 29.05.2020./ 06.sivan 5780.
1.dan ŠAVUOTA
Paljenje svijeća za Šabat i Šavuot: 20.18
Škija ( Zalazak sunca ): 20.36
Cet HaKohavim ( Izlazak zvijezda ): 21.14

Subota, 30.05.2020./ 07.sivan 5780.
2.dan ŠAVUOTA
Šavuot 2.dan; Šabat: Pon.z.: 14:22-16:17
Šavout 2.dan; Šabat: Br.: 28:26-31
Šavuot 2.dan: Habakuk 2:20-3:19
Završetak Šabata i Šavuota: 21.34


 • travanj - lipanj 2020.
 • siječanj - ožujak 2020.
 • 2019. godina
 • 2018. godina
 • 2017. godina
 • 2016. godina
 • 2015. godina
 • 2014. godina
 • 2013. godina
 • 2012. godina
 • 2011. godina
 • 2010. godina
 • 2009. godina
 • 2008. godina
 • 2007. godina
 • 2006. godina
 • 2005. godina
 • 2004. godina
 • 2003. godina
 • 2002. godina
 • 2001. godina
 • 2000. godina
 • 1999. godina
 • 1998. godina
 • 1997. godina
 • 1996. godina
 • 1995. godina
 • 1994. godina
 • 1993. godina
 • 1992. godina
 • 1991. godina
 • 1990. godina
 • 1989. godina
 • 1988. godina
 • 1987. godina
 • 1986. godina
 • 1985. godina
 • 1984. godina
 • 1983. godina
 • 1982. godina
 • 1981. godina
 • 1980. godina
 • 1979. godina
 • 1978. godina
 • 1977. godina
 • 1976. godina
 • 1975. godina
 • 1974. godina
 • 1973. godina
 • 1972. godina
 • 1971. godina
 • 1970. godina
 • 1969. godina
 • 1968. godina
 • 1967. godina
 • 1966. godina
 • 1965. godina
 • 1964. godina
 • 1963. godina
 • 1962. godina
 • 1961. godina
 • 1960. godina
 • 1959. godina
 • 1958. godina
 • 1957. godina
 • 1956. godina
 • 1955. godina
 • 1954. godina
 • 1953. godina
 • 1952. godina
 • 1951. godina
 • 1950. godina
 • 1949. godina
 • 1948. godina
 • 1947. godina
 • 1946. godina
 • 1945. godina
 • 1944. godina
 • 1943. godina
 • 1942. godina
 • 1941. godina
 • 1940. godina
 • 1939. godina
 • 1938. godina
 • 1937. godina
 • 1936. godina
 • 1935. godina
 • 1934. godina
 • 1933. godina
 • 1932. godina
 • 1931. godina
 • 1930. godina
 • 1929. godina
 • 1928. godina
 • 1927. godina
 • 1926. godina
 • 1925. godina
 • 1924. godina
 • 1923. godina
 • 1922. godina
 • 1921. godina
 • 1920. godina
 • 1919. godina
 • 1918. godina
 • 1917. godina
 • 1916. godina
 • 1915. godina
 • 1914. godina
 • 1913. godina
 • 1912. godina
 • 1911. godina
 • 1910. godina
 • 1909. godina
 • 1908. godina
 • 1907. godina
 • 1906. godina
 • 1905. godina
 • 1904. godina
 • 1903. godina
 • 1902. godina
 • 1901. godina
 • 1900. godina
 • 1899. godina
 • 1898. godina
 • 1897. godina
 • 1896. godina
 • 1895. godina
 • 1894. godina
 • 1893. godina
 • 1892. godina
 • 1891. godina
 • 1890. godina
 • 1889. godina
 • 1888. godina
 • 1887. godina
 • 1886. godina
 • 1885. godina
 • 1884. godina
 • 1883. godina
 • 1882. godina
 • 1881. godina
 • 1880. godina
 • 1879. godina
 • 1878. godina
 • 1877. godina
 • 1876. godina
 • 1875. godina
 • 1874. godina
 • 1873. godina
 • 1872. godina
 • 1871. godina
 • 1870. godina
 • 1869. godina
 • 1868. godina
 • 1867. godina
 • 1866. godina
 • 1865. godina
 • 1864. godina
 • 1863. godina
 • 1862. godina
 • 1861. godina
 • 1860. godina
 • 1859. godina
 • 1858. godina
 • 1857. godina
 • 1856. godina
 • 1855. godina
 • 1854. godina
 • 1853. godina
 • 1852. godina
 • 1851. godina
 • 1850. godina
 • 1849. godina
 • 1848. godina
 • 1847. godina
 • 1846. godina
 • 1845. godina
 • 1844. godina
 • 1843. godina
 • 1842. godina
 • 1841. godina
 • 1840. godina
 • 1839. godina
 • 1838. godina
 • 1837. godina
 • 1836. godina
 • 1835. godina
 • 1834. godina
 • 1833. godina
 • 1832. godina
 • 1831. godina
 • 1830. godina
 • 1829. godina
 • 1828. godina
 • 1827. godina
 • 1826. godina
 • 1825. godina
 • 1824. godina
 • 1823. godina
 • 1822. godina
 • 1821. godina
 • 1820. godina
 • 1819. godina
 • 1818. godina
 • 1817. godina
 • 1816. godina
 • 1815. godina
 • 1814. godina
 • 1813. godina
 • 1812. godina
 • 1811. godina
 • 1810. godina
 • 1809. godina
 • 1808. godina
 • 1807. godina
 • 1806. godina
 • 1805. godina
 • 1804. godina
 • 1803. godina
 • 1802. godina
 • 1801. godina
 • 1800. godina
 • 1799. godina
 • 1798. godina
 • 1797. godina
 • 1796. godina
 • 1795. godina
 • 1794. godina
 • 1793. godina
 • 1792. godina
 • 1791. godina
 • 1790. godina
 • 1789. godina
 • 1788. godina
 • 1787. godina
 • 1786. godina
 • 1785. godina
 • 1784. godina
 • 1783. godina
 • 1782. godina
 • 1781. godina
 • 1780. godina
 • 1779. godina
 • 1778. godina
 • 1777. godina
 • 1776. godina
 • 1775. godina
 • 1774. godina
 • 1773. godina
 • 1772. godina
 • 1771. godina
 • 1770. godina
 • 1769. godina
 • 1768. godina
 • 1767. godina
 • 1766. godina
 • 1765. godina
 • 1764. godina
 • 1763. godina
 • 1762. godina
 • 1761. godina
 • 1760. godina
 • 1759. godina
 • 1758. godina
 • 1757. godina
 • 1756. godina
 • 1755. godina
 • 1754. godina
 • 1753. godina
 • 1752. godina
 • 1751. godina
 • 1750. godina
 • 1749. godina
 • 1748. godina
 • 1747. godina
 • 1746. godina
 • 1745. godina
 • 1744. godina
 • 1743. godina
 • 1742. godina
 • 1741. godina
 • 1740. godina
 • 1739. godina
 • 1738. godina
 • 1737. godina
 • 1736. godina
 • 1735. godina
 • 1734. godina
 • 1733. godina
 • 1732. godina
 • 1731. godina
 • 1730. godina
 • 1729. godina
 • 1728. godina
 • 1727. godina
 • 1726. godina
 • 1725. godina
 • 1724. godina
 • 1723. godina
 • 1722. godina
 • 1721. godina
 • 1720. godina
 • 1719. godina
 • 1718. godina
 • 1717. godina
 • 1716. godina
 • 1715. godina
 • 1714. godina
 • 1713. godina
 • 1712. godina
 • 1711. godina
 • 1710. godina
 • 1709. godina
 • 1708. godina
 • 1707. godina
 • 1706. godina
 • 1705. godina
 • 1704. godina
 • 1703. godina
 • 1702. godina
 • 1701. godina
 • 1700. godina
 • 1699. godina
 • 1698. godina
 • 1697. godina
 • 1696. godina
 • 1695. godina
 • 1694. godina
 • 1693. godina
 • 1692. godina
 • 1691. godina
 • 1690. godina
 • 1689. godina
 • 1688. godina
 • 1687. godina
 • 1686. godina
 • 1685. godina
 • 1684. godina
 • 1683. godina
 • 1682. godina
 • 1681. godina
 • 1680. godina
 • 1679. godina
 • 1678. godina
 • 1677. godina
 • 1676. godina
 • 1675. godina
 • 1674. godina
 • 1673. godina
 • 1672. godina
 • 1671. godina
 • 1670. godina
 • 1669. godina
 • 1668. godina
 • 1667. godina
 • 1666. godina
 • 1665. godina
 • 1664. godina
 • 1663. godina
 • 1662. godina
 • 1661. godina
 • 1660. godina
 • 1659. godina
 • 1658. godina
 • 1657. godina
 • 1656. godina
 • 1655. godina
 • 1654. godina
 • 1653. godina
 • 1652. godina
 • 1651. godina
 • 1650. godina
 • 1649. godina
 • 1648. godina
 • 1647. godina
 • 1646. godina
 • 1645. godina
 • 1644. godina
 • 1643. godina
 • 1642. godina
 • 1641. godina
 • 1640. godina
 • 1639. godina
 • 1638. godina
 • 1637. godina
 • 1636. godina
 • 1635. godina
 • 1634. godina
 • 1633. godina
 • 1632. godina
 • 1631. godina
 • 1630. godina
 • 1629. godina
 • 1628. godina
 • 1627. godina
 • 1626. godina
 • 1625. godina
 • 1624. godina
 • 1623. godina
 • 1622. godina
 • 1621. godina
 • 1620. godina
 • 1619. godina
 • 1618. godina
 • 1617. godina
 • 1616. godina
 • 1615. godina
 • 1614. godina
 • 1613. godina
 • 1612. godina
 • 1611. godina
 • 1610. godina
 • 1609. godina
 • 1608. godina
 • 1607. godina
 • 1606. godina
 • 1605. godina
 • 1604. godina
 • 1603. godina
 • 1602. godina
 • 1601. godina
 • 1600. godina
 • 1599. godina
 • 1598. godina
 • 1597. godina
 • 1596. godina
 • 1595. godina
 • 1594. godina
 • 1593. godina
 • 1592. godina
 • 1591. godina
 • 1590. godina
 • 1589. godina
 • 1588. godina
 • 1587. godina
 • 1586. godina
 • 1585. godina
 • 1584. godina
 • 1583. godina
 • 1582. godina
 • 1581. godina
 • 1580. godina
 • 1579. godina
 • 1578. godina
 • 1577. godina
 • 1576. godina
 • 1575. godina
 • 1574. godina
 • 1573. godina
 • 1572. godina
 • 1571. godina
 • 1570. godina
 • 1569. godina
 • 1568. godina
 • 1567. godina
 • 1566. godina
 • 1565. godina
 • 1564. godina
 • 1563. godina
 • 1562. godina
 • 1561. godina
 • 1560. godina
 • 1559. godina
 • 1558. godina
 • 1557. godina
 • 1556. godina
 • 1555. godina
 • 1554. godina
 • 1553. godina
 • 1552. godina
 • 1551. godina
 • 1550. godina
 • 1549. godina
 • 1548. godina
 • 1547. godina
 • 1546. godina
 • 1545. godina
 • 1544. godina
 • 1543. godina
 • 1542. godina
 • 1541. godina
 • 1540. godina
 • 1539. godina
 • 1538. godina
 • 1537. godina
 • 1536. godina
 • 1535. godina
 • 1534. godina
 • 1533. godina
 • 1532. godina
 • 1531. godina
 • 1530. godina
 • 1529. godina
 • 1528. godina
 • 1527. godina
 • 1526. godina
 • 1525. godina
 • 1524. godina
 • 1523. godina
 • 1522. godina
 • 1521. godina
 • 1520. godina
 • 1519. godina
 • 1518. godina
 • 1517. godina
 • 1516. godina
 • 1515. godina
 • 1514. godina
 • 1513. godina
 • 1512. godina
 • 1511. godina
 • 1510. godina
 • 1509. godina
 • 1508. godina
 • 1507. godina
 • 1506. godina
 • 1505. godina
 • 1504. godina
 • 1503. godina
 • 1502. godina
 • 1501. godina
 • 1500. godina
 • 1499. godina
 • 1498. godina
 • 1497. godina
 • 1496. godina
 • 1495. godina
 • 1494. godina
 • 1493. godina
 • 1492. godina
 • 1491. godina
 • 1490. godina
 • 1489. godina
 • 1488. godina
 • 1487. godina
 • 1486. godina
 • 1485. godina
 • 1484. godina
 • 1483. godina
 • 1482. godina
 • 1481. godina
 • 1480. godina
 • 1479. godina
 • 1478. godina
 • 1477. godina
 • 1476. godina
 • 1475. godina
 • 1474. godina
 • 1473. godina
 • 1472. godina
 • 1471. godina
 • 1470. godina
 • 1469. godina
 • 1468. godina
 • 1467. godina
 • 1466. godina
 • 1465. godina
 • 1464. godina
 • 1463. godina
 • 1462. godina
 • 1461. godina
 • 1460. godina
 • 1459. godina
 • 1458. godina
 • 1457. godina
 • 1456. godina
 • 1455. godina
 • 1454. godina
 • 1453. godina
 • 1452. godina
 • 1451. godina
 • 1450. godina
 • 1449. godina
 • 1448. godina
 • 1447. godina
 • 1446. godina
 • 1445. godina
 • 1444. godina
 • 1443. godina
 • 1442. godina
 • 1441. godina
 • 1440. godina
 • 1439. godina
 • 1438. godina
 • 1437. godina
 • 1436. godina
 • 1435. godina
 • 1434. godina
 • 1433. godina
 • 1432. godina
 • 1431. godina
 • 1430. godina
 • 1429. godina
 • 1428. godina
 • 1427. godina
 • 1426. godina
 • 1425. godina
 • 1424. godina
 • 1423. godina
 • 1422. godina
 • 1421. godina
 • 1420. godina
 • 1419. godina
 • 1418. godina
 • 1417. godina
 • 1416. godina
 • 1415. godina
 • 1414. godina
 • 1413. godina
 • 1412. godina
 • 1411. godina
 • 1410. godina
 • 1409. godina
 • 1408. godina
 • 1407. godina
 • 1406. godina
 • 1405. godina
 • 1404. godina
 • 1403. godina
 • 1402. godina
 • 1401. godina
 • 1400. godina
 • 1399. godina
 • 1398. godina
 • 1397. godina
 • 1396. godina
 • 1395. godina
 • 1394. godina
 • 1393. godina
 • 1392. godina
 • 1391. godina
 • 1390. godina
 • 1389. godina
 • 1388. godina
 • 1387. godina
 • 1386. godina
 • 1385. godina
 • 1384. godina
 • 1383. godina
 • 1382. godina
 • 1381. godina
 • 1380. godina
 • 1379. godina
 • 1378. godina
 • 1377. godina
 • 1376. godina
 • 1375. godina
 • 1374. godina
 • 1373. godina
 • 1372. godina
 • 1371. godina
 • 1370. godina
 • 1369. godina
 • 1368. godina
 • 1367. godina
 • 1366. godina
 • 1365. godina
 • 1364. godina
 • 1363. godina
 • 1362. godina
 • 1361. godina
 • 1360. godina
 • 1359. godina
 • 1358. godina
 • 1357. godina
 • 1356. godina
 • 1355. godina
 • 1354. godina
 • 1353. godina
 • 1352. godina
 • 1351. godina
 • 1350. godina
 • 1349. godina
 • 1348. godina
 • 1347. godina
 • 1346. godina
 • 1345. godina
 • 1344. godina
 • 1343. godina
 • 1342. godina
 • 1341. godina
 • 1340. godina
 • 1339. godina
 • 1338. godina
 • 1337. godina
 • 1336. godina
 • 1335. godina
 • 1334. godina
 • 1333. godina
 • 1332. godina
 • 1331. godina
 • 1330. godina
 • 1329. godina
 • 1328. godina
 • 1327. godina
 • 1326. godina
 • 1325. godina
 • 1324. godina
 • 1323. godina
 • 1322. godina
 • 1321. godina
 • 1320. godina
 • 1319. godina
 • 1318. godina
 • 1317. godina
 • 1316. godina
 • 1315. godina
 • 1314. godina
 • 1313. godina
 • 1312. godina
 • 1311. godina
 • 1310. godina
 • 1309. godina
 • 1308. godina
 • 1307. godina
 • 1306. godina
 • 1305. godina
 • 1304. godina
 • 1303. godina
 • 1302. godina
 • 1301. godina
 • 1300. godina
 • 1299. godina
 • 1298. godina
 • 1297. godina
 • 1296. godina
 • 1295. godina
 • 1294. godina
 • 1293. godina
 • 1292. godina
 • 1291. godina
 • 1290. godina
 • 1289. godina
 • 1288. godina
 • 1287. godina
 • 1286. godina
 • 1285. godina
 • 1284. godina
 • 1283. godina
 • 1282. godina
 • 1281. godina
 • 1280. godina
 • 1279. godina
 • 1278. godina
 • 1277. godina
 • 1276. godina
 • 1275. godina
 • 1274. godina
 • 1273. godina
 • 1272. godina
 • 1271. godina
 • 1270. godina
 • 1269. godina
 • 1268. godina
 • 1267. godina
 • 1266. godina
 • 1265. godina
 • 1264. godina
 • 1263. godina
 • 1262. godina
 • 1261. godina
 • 1260. godina
 • 1259. godina
 • 1258. godina
 • 1257. godina
 • 1256. godina
 • 1255. godina
 • 1254. godina
 • 1253. godina
 • 1252. godina
 • 1251. godina
 • 1250. godina
 • 1249. godina
 • 1248. godina
 • 1247. godina
 • 1246. godina
 • 1245. godina
 • 1244. godina
 • 1243. godina
 • 1242. godina
 • 1241. godina
 • 1240. godina
 • 1239. godina
 • 1238. godina
 • 1237. godina
 • 1236. godina
 • 1235. godina
 • 1234. godina
 • 1233. godina
 • 1232. godina
 • 1231. godina
 • 1230. godina
 • 1229. godina
 • 1228. godina
 • 1227. godina
 • 1226. godina
 • 1225. godina
 • 1224. godina
 • 1223. godina
 • 1222. godina
 • 1221. godina
 • 1220. godina
 • 1219. godina
 • 1218. godina
 • 1217. godina
 • 1216. godina
 • 1215. godina
 • 1214. godina
 • 1213. godina
 • 1212. godina
 • 1211. godina
 • 1210. godina
 • 1209. godina
 • 1208. godina
 • 1207. godina
 • 1206. godina
 • 1205. godina
 • 1204. godina
 • 1203. godina
 • 1202. godina
 • 1201. godina
 • 1200. godina
 • 1199. godina
 • 1198. godina
 • 1197. godina
 • 1196. godina
 • 1195. godina
 • 1194. godina
 • 1193. godina
 • 1192. godina
 • 1191. godina
 • 1190. godina
 • 1189. godina
 • 1188. godina
 • 1187. godina
 • 1186. godina
 • 1185. godina
 • 1184. godina
 • 1183. godina
 • 1182. godina
 • 1181. godina
 • 1180. godina
 • 1179. godina
 • 1178. godina
 • 1177. godina
 • 1176. godina
 • 1175. godina
 • 1174. godina
 • 1173. godina
 • 1172. godina
 • 1171. godina
 • 1170. godina
 • 1169. godina
 • 1168. godina
 • 1167. godina
 • 1166. godina
 • 1165. godina
 • 1164. godina
 • 1163. godina
 • 1162. godina
 • 1161. godina
 • 1160. godina
 • 1159. godina
 • 1158. godina
 • 1157. godina
 • 1156. godina
 • 1155. godina
 • 1154. godina
 • 1153. godina
 • 1152. godina
 • 1151. godina
 • 1150. godina
 • 1149. godina
 • 1148. godina
 • 1147. godina
 • 1146. godina
 • 1145. godina
 • 1144. godina
 • 1143. godina
 • 1142. godina
 • 1141. godina
 • 1140. godina
 • 1139. godina
 • 1138. godina
 • 1137. godina
 • 1136. godina
 • 1135. godina
 • 1134. godina
 • 1133. godina
 • 1132. godina
 • 1131. godina
 • 1130. godina
 • 1129. godina
 • 1128. godina
 • 1127. godina
 • 1126. godina
 • 1125. godina
 • 1124. godina
 • 1123. godina
 • 1122. godina
 • 1121. godina
 • 1120. godina
 • 1119. godina
 • 1118. godina
 • 1117. godina
 • 1116. godina
 • 1115. godina
 • 1114. godina
 • 1113. godina
 • 1112. godina
 • 1111. godina
 • 1110. godina
 • 1109. godina
 • 1108. godina
 • 1107. godina
 • 1106. godina
 • 1105. godina
 • 1104. godina
 • 1103. godina
 • 1102. godina
 • 1101. godina
 • 1100. godina
 • 1099. godina
 • 1098. godina
 • 1097. godina
 • 1096. godina
 • 1095. godina
 • 1094. godina
 • 1093. godina
 • 1092. godina
 • 1091. godina
 • 1090. godina
 • 1089. godina
 • 1088. godina
 • 1087. godina
 • 1086. godina
 • 1085. godina
 • 1084. godina
 • 1083. godina
 • 1082. godina
 • 1081. godina
 • 1080. godina
 • 1079. godina
 • 1078. godina
 • 1077. godina
 • 1076. godina
 • 1075. godina
 • 1074. godina
 • 1073. godina
 • 1072. godina
 • 1071. godina
 • 1070. godina
 • 1069. godina
 • 1068. godina
 • 1067. godina
 • 1066. godina
 • 1065. godina
 • 1064. godina
 • 1063. godina
 • 1062. godina
 • 1061. godina
 • 1060. godina
 • 1059. godina
 • 1058. godina
 • 1057. godina
 • 1056. godina
 • 1055. godina
 • 1054. godina
 • 1053. godina
 • 1052. godina
 • 1051. godina
 • 1050. godina
 • 1049. godina
 • 1048. godina
 • 1047. godina
 • 1046. godina
 • 1045. godina
 • 1044. godina
 • 1043. godina
 • 1042. godina
 • 1041. godina
 • 1040. godina
 • 1039. godina
 • 1038. godina
 • 1037. godina
 • 1036. godina
 • 1035. godina
 • 1034. godina
 • 1033. godina
 • 1032. godina
 • 1031. godina
 • 1030. godina
 • 1029. godina
 • 1028. godina
 • 1027. godina
 • 1026. godina
 • 1025. godina
 • 1024. godina
 • 1023. godina
 • 1022. godina
 • 1021. godina
 • 1020. godina
 • 1019. godina
 • 1018. godina
 • 1017. godina
 • 1016. godina
 • 1015. godina
 • 1014. godina
 • 1013. godina
 • 1012. godina
 • 1011. godina
 • 1010. godina
 • 1009. godina
 • 1008. godina
 • 1007. godina
 • 1006. godina
 • 1005. godina
 • 1004. godina
 • 1003. godina
 • 1002. godina
 • 1001. godina
 • 1000. godina
 • 999. godina
 • 998. godina
 • 997. godina
 • 996. godina
 • 995. godina
 • 994. godina
 • 993. godina
 • 992. godina
 • 991. godina
 • 990. godina
 • 989. godina
 • 988. godina
 • 987. godina
 • 986. godina
 • 985. godina
 • 984. godina
 • 983. godina
 • 982. godina
 • 981. godina
 • 980. godina
 • 979. godina
 • 978. godina
 • 977. godina
 • 976. godina
 • 975. godina
 • 974. godina
 • 973. godina
 • 972. godina
 • 971. godina
 • 970. godina
 • 969. godina
 • 968. godina
 • 967. godina
 • 966. godina
 • 965. godina
 • 964. godina
 • 963. godina
 • 962. godina
 • 961. godina
 • 960. godina
 • 959. godina
 • 958. godina
 • 957. godina
 • 956. godina
 • 955. godina
 • 954. godina
 • 953. godina
 • 952. godina
 • 951. godina
 • 950. godina
 • 949. godina
 • 948. godina
 • 947. godina
 • 946. godina
 • 945. godina
 • 944. godina
 • 943. godina
 • 942. godina
 • 941. godina
 • 940. godina
 • 939. godina
 • 938. godina
 • 937. godina
 • 936. godina
 • 935. godina
 • 934. godina
 • 933. godina
 • 932. godina
 • 931. godina
 • 930. godina
 • 929. godina
 • 928. godina
 • 927. godina
 • 926. godina
 • 925. godina
 • 924. godina
 • 923. godina
 • 922. godina
 • 921. godina
 • 920. godina
 • 919. godina
 • 918. godina
 • 917. godina
 • 916. godina
 • 915. godina
 • 914. godina
 • 913. godina
 • 912. godina
 • 911. godina
 • 910. godina
 • 909. godina
 • 908. godina
 • 907. godina
 • 906. godina
 • 905. godina
 • 904. godina
 • 903. godina
 • 902. godina
 • 901. godina
 • 900. godina
 • 899. godina
 • 898. godina
 • 897. godina
 • 896. godina
 • 895. godina
 • 894. godina
 • 893. godina
 • 892. godina
 • 891. godina
 • 890. godina
 • 889. godina
 • 888. godina
 • 887. godina
 • 886. godina
 • 885. godina
 • 884. godina
 • 883. godina
 • 882. godina
 • 881. godina
 • 880. godina
 • 879. godina
 • 878. godina
 • 877. godina
 • 876. godina
 • 875. godina
 • 874. godina
 • 873. godina
 • 872. godina
 • 871. godina
 • 870. godina
 • 869. godina
 • 868. godina
 • 867. godina
 • 866. godina
 • 865. godina
 • 864. godina
 • 863. godina
 • 862. godina
 • 861. godina
 • 860. godina
 • 859. godina
 • 858. godina
 • 857. godina
 • 856. godina
 • 855. godina
 • 854. godina
 • 853. godina
 • 852. godina
 • 851. godina
 • 850. godina
 • 849. godina
 • 848. godina
 • 847. godina
 • 846. godina
 • 845. godina
 • 844. godina
 • 843. godina
 • 842. godina
 • 841. godina
 • 840. godina
 • 839. godina
 • 838. godina
 • 837. godina
 • 836. godina
 • 835. godina
 • 834. godina
 • 833. godina
 • 832. godina
 • 831. godina
 • 830. godina
 • 829. godina
 • 828. godina
 • 827. godina
 • 826. godina
 • 825. godina
 • 824. godina
 • 823. godina
 • 822. godina
 • 821. godina
 • 820. godina
 • 819. godina
 • 818. godina
 • 817. godina
 • 816. godina
 • 815. godina
 • 814. godina
 • 813. godina
 • 812. godina
 • 811. godina
 • 810. godina
 • 809. godina
 • 808. godina
 • 807. godina
 • 806. godina
 • 805. godina
 • 804. godina
 • 803. godina
 • 802. godina
 • 801. godina
 • 800. godina
 • 799. godina
 • 798. godina
 • 797. godina
 • 796. godina
 • 795. godina
 • 794. godina
 • 793. godina
 • 792. godina
 • 791. godina
 • 790. godina
 • 789. godina
 • 788. godina
 • 787. godina
 • 786. godina
 • 785. godina
 • 784. godina
 • 783. godina
 • 782. godina
 • 781. godina
 • 780. godina
 • 779. godina
 • 778. godina
 • 777. godina
 • 776. godina
 • 775. godina
 • 774. godina
 • 773. godina
 • 772. godina
 • 771. godina
 • 770. godina
 • 769. godina
 • 768. godina
 • 767. godina
 • 766. godina
 • 765. godina
 • 764. godina
 • 763. godina
 • 762. godina
 • 761. godina
 • 760. godina
 • 759. godina
 • 758. godina
 • 757. godina
 • 756. godina
 • 755. godina
 • 754. godina
 • 753. godina
 • 752. godina
 • 751. godina
 • 750. godina
 • 749. godina
 • 748. godina
 • 747. godina
 • 746. godina
 • 745. godina
 • 744. godina
 • 743. godina
 • 742. godina
 • 741. godina
 • 740. godina
 • 739. godina
 • 738. godina
 • 737. godina
 • 736. godina
 • 735. godina
 • 734. godina
 • 733. godina
 • 732. godina
 • 731. godina
 • 730. godina
 • 729. godina
 • 728. godina
 • 727. godina
 • 726. godina
 • 725. godina
 • 724. godina
 • 723. godina
 • 722. godina
 • 721. godina
 • 720. godina
 • 719. godina
 • 718. godina
 • 717. godina
 • 716. godina
 • 715. godina
 • 714. godina
 • 713. godina
 • 712. godina
 • 711. godina
 • 710. godina
 • 709. godina
 • 708. godina
 • 707. godina
 • 706. godina
 • 705. godina
 • 704. godina
 • 703. godina
 • 702. godina
 • 701. godina
 • 700. godina
 • 699. godina
 • 698. godina
 • 697. godina
 • 696. godina
 • 695. godina
 • 694. godina
 • 693. godina
 • 692. godina
 • 691. godina
 • 690. godina
 • 689. godina
 • 688. godina
 • 687. godina
 • 686. godina
 • 685. godina
 • 684. godina
 • 683. godina
 • 682. godina
 • 681. godina
 • 680. godina
 • 679. godina
 • 678. godina
 • 677. godina
 • 676. godina
 • 675. godina
 • 674. godina
 • 673. godina
 • 672. godina
 • 671. godina
 • 670. godina
 • 669. godina
 • 668. godina
 • 667. godina
 • 666. godina
 • 665. godina
 • 664. godina
 • 663. godina
 • 662. godina
 • 661. godina
 • 660. godina
 • 659. godina
 • 658. godina
 • 657. godina
 • 656. godina
 • 655. godina
 • 654. godina
 • 653. godina
 • 652. godina
 • 651. godina
 • 650. godina
 • 649. godina
 • 648. godina
 • 647. godina
 • 646. godina
 • 645. godina
 • 644. godina
 • 643. godina
 • 642. godina
 • 641. godina
 • 640. godina
 • 639. godina
 • 638. godina
 • 637. godina
 • 636. godina
 • 635. godina
 • 634. godina
 • 633. godina
 • 632. godina
 • 631. godina
 • 630. godina
 • 629. godina
 • 628. godina
 • 627. godina
 • 626. godina
 • 625. godina
 • 624. godina
 • 623. godina
 • 622. godina
 • 621. godina
 • 620. godina
 • 619. godina
 • 618. godina
 • 617. godina
 • 616. godina
 • 615. godina
 • 614. godina
 • 613. godina
 • 612. godina
 • 611. godina
 • 610. godina
 • 609. godina
 • 608. godina
 • 607. godina
 • 606. godina
 • 605. godina
 • 604. godina
 • 603. godina
 • 602. godina
 • 601. godina
 • 600. godina
 • 599. godina
 • 598. godina
 • 597. godina
 • 596. godina
 • 595. godina
 • 594. godina
 • 593. godina
 • 592. godina
 • 591. godina
 • 590. godina
 • 589. godina
 • 588. godina
 • 587. godina
 • 586. godina
 • 585. godina
 • 584. godina
 • 583. godina
 • 582. godina
 • 581. godina
 • 580. godina
 • 579. godina
 • 578. godina
 • 577. godina
 • 576. godina
 • 575. godina
 • 574. godina
 • 573. godina
 • 572. godina
 • 571. godina
 • 570. godina
 • 569. godina
 • 568. godina
 • 567. godina
 • 566. godina
 • 565. godina
 • 564. godina
 • 563. godina
 • 562. godina
 • 561. godina
 • 560. godina
 • 559. godina
 • 558. godina
 • 557. godina
 • 556. godina
 • 555. godina
 • 554. godina
 • 553. godina
 • 552. godina
 • 551. godina
 • 550. godina
 • 549. godina
 • 548. godina
 • 547. godina
 • 546. godina
 • 545. godina
 • 544. godina
 • 543. godina
 • 542. godina
 • 541. godina
 • 540. godina
 • 539. godina
 • 538. godina
 • 537. godina
 • 536. godina
 • 535. godina
 • 534. godina
 • 533. godina
 • 532. godina
 • 531. godina
 • 530. godina
 • 529. godina
 • 528. godina
 • 527. godina
 • 526. godina
 • 525. godina
 • 524. godina
 • 523. godina
 • 522. godina
 • 521. godina
 • 520. godina
 • 519. godina
 • 518. godina
 • 517. godina
 • 516. godina
 • 515. godina
 • 514. godina
 • 513. godina
 • 512. godina
 • 511. godina
 • 510. godina
 • 509. godina
 • 508. godina
 • 507. godina
 • 506. godina
 • 505. godina
 • 504. godina
 • 503. godina
 • 502. godina
 • 501. godina
 • 500. godina
 • 499. godina
 • 498. godina
 • 497. godina
 • 496. godina
 • 495. godina
 • 494. godina
 • 493. godina
 • 492. godina
 • 491. godina
 • 490. godina
 • 489. godina
 • 488. godina
 • 487. godina
 • 486. godina
 • 485. godina
 • 484. godina
 • 483. godina
 • 482. godina
 • 481. godina
 • 480. godina
 • 479. godina
 • 478. godina
 • 477. godina
 • 476. godina
 • 475. godina
 • 474. godina
 • 473. godina
 • 472. godina
 • 471. godina
 • 470. godina
 • 469. godina
 • 468. godina
 • 467. godina
 • 466. godina
 • 465. godina
 • 464. godina
 • 463. godina
 • 462. godina
 • 461. godina
 • 460. godina
 • 459. godina
 • 458. godina
 • 457. godina
 • 456. godina
 • 455. godina
 • 454. godina
 • 453. godina
 • 452. godina
 • 451. godina
 • 450. godina
 • 449. godina
 • 448. godina
 • 447. godina
 • 446. godina
 • 445. godina
 • 444. godina
 • 443. godina
 • 442. godina
 • 441. godina
 • 440. godina
 • 439. godina
 • 438. godina
 • 437. godina
 • 436. godina
 • 435. godina
 • 434. godina
 • 433. godina
 • 432. godina
 • 431. godina
 • 430. godina
 • 429. godina
 • 428. godina
 • 427. godina
 • 426. godina
 • 425. godina
 • 424. godina
 • 423. godina
 • 422. godina
 • 421. godina
 • 420. godina
 • 419. godina
 • 418. godina
 • 417. godina
 • 416. godina
 • 415. godina
 • 414. godina
 • 413. godina
 • 412. godina
 • 411. godina
 • 410. godina
 • 409. godina
 • 408. godina
 • 407. godina
 • 406. godina
 • 405. godina
 • 404. godina
 • 403. godina
 • 402. godina
 • 401. godina
 • 400. godina
 • 399. godina
 • 398. godina
 • 397. godina
 • 396. godina
 • 395. godina
 • 394. godina
 • 393. godina
 • 392. godina
 • 391. godina
 • 390. godina
 • 389. godina
 • 388. godina
 • 387. godina
 • 386. godina
 • 385. godina
 • 384. godina
 • 383. godina
 • 382. godina
 • 381. godina
 • 380. godina
 • 379. godina
 • 378. godina
 • 377. godina
 • 376. godina
 • 375. godina
 • 374. godina
 • 373. godina
 • 372. godina
 • 371. godina
 • 370. godina
 • 369. godina
 • 368. godina
 • 367. godina
 • 366. godina
 • 365. godina
 • 364. godina
 • 363. godina
 • 362. godina
 • 361. godina
 • 360. godina
 • 359. godina
 • 358. godina
 • 357. godina
 • 356. godina
 • 355. godina
 • 354. godina
 • 353. godina
 • 352. godina
 • 351. godina
 • 350. godina
 • 349. godina
 • 348. godina
 • 347. godina
 • 346. godina
 • 345. godina
 • 344. godina
 • 343. godina
 • 342. godina
 • 341. godina
 • 340. godina
 • 339. godina
 • 338. godina
 • 337. godina
 • 336. godina
 • 335. godina
 • 334. godina
 • 333. godina
 • 332. godina
 • 331. godina
 • 330. godina
 • 329. godina
 • 328. godina
 • 327. godina
 • 326. godina
 • 325. godina
 • 324. godina
 • 323. godina
 • 322. godina
 • 321. godina
 • 320. godina
 • 319. godina
 • 318. godina
 • 317. godina
 • 316. godina
 • 315. godina
 • 314. godina
 • 313. godina
 • 312. godina
 • 311. godina
 • 310. godina
 • 309. godina
 • 308. godina
 • 307. godina
 • 306. godina
 • 305. godina
 • 304. godina
 • 303. godina
 • 302. godina
 • 301. godina
 • 300. godina
 • 299. godina
 • 298. godina
 • 297. godina
 • 296. godina
 • 295. godina
 • 294. godina
 • 293. godina
 • 292. godina
 • 291. godina
 • 290. godina
 • 289. godina
 • 288. godina
 • 287. godina
 • 286. godina
 • 285. godina
 • 284. godina
 • 283. godina
 • 282. godina
 • 281. godina
 • 280. godina
 • 279. godina
 • 278. godina
 • 277. godina
 • 276. godina
 • 275. godina
 • 274. godina
 • 273. godina
 • 272. godina
 • 271. godina
 • 270. godina
 • 269. godina
 • 268. godina
 • 267. godina
 • 266. godina
 • 265. godina
 • 264. godina
 • 263. godina
 • 262. godina
 • 261. godina
 • 260. godina
 • 259. godina
 • 258. godina
 • 257. godina
 • 256. godina
 • 255. godina
 • 254. godina
 • 253. godina
 • 252. godina
 • 251. godina
 • 250. godina
 • 249. godina
 • 248. godina
 • 247. godina
 • 246. godina
 • 245. godina
 • 244. godina
 • 243. godina
 • 242. godina
 • 241. godina
 • 240. godina
 • 239. godina
 • 238. godina
 • 237. godina
 • 236. godina
 • 235. godina
 • 234. godina
 • 233. godina
 • 232. godina
 • 231. godina
 • 230. godina
 • 229. godina
 • 228. godina
 • 227. godina
 • 226. godina
 • 225. godina
 • 224. godina
 • 223. godina
 • 222. godina
 • 221. godina
 • 220. godina
 • 219. godina
 • 218. godina
 • 217. godina
 • 216. godina
 • 215. godina
 • 214. godina
 • 213. godina
 • 212. godina
 • 211. godina
 • 210. godina
 • 209. godina
 • 208. godina
 • 207. godina
 • 206. godina
 • 205. godina
 • 204. godina
 • 203. godina
 • 202. godina
 • 201. godina
 • 200. godina
 • 199. godina
 • 198. godina
 • 197. godina
 • 196. godina
 • 195. godina
 • 194. godina
 • 193. godina
 • 192. godina
 • 191. godina
 • 190. godina
 • 189. godina
 • 188. godina
 • 187. godina
 • 186. godina
 • 185. godina
 • 184. godina
 • 183. godina
 • 182. godina
 • 181. godina
 • 180. godina
 • 179. godina
 • 178. godina
 • 177. godina
 • 176. godina
 • 175. godina
 • 174. godina
 • 173. godina
 • 172. godina
 • 171. godina
 • 170. godina
 • 169. godina
 • 168. godina
 • 167. godina
 • 166. godina
 • 165. godina
 • 164. godina
 • 163. godina
 • 162. godina
 • 161. godina
 • 160. godina
 • 159. godina
 • 158. godina
 • 157. godina
 • 156. godina
 • 155. godina
 • 154. godina
 • 153. godina
 • 152. godina
 • 151. godina
 • 150. godina
 • 149. godina
 • 148. godina
 • 147. godina
 • 146. godina
 • 145. godina
 • 144. godina
 • 143. godina
 • 142. godina
 • 141. godina
 • 140. godina
 • 139. godina
 • 138. godina
 • 137. godina
 • 136. godina
 • 135. godina
 • 134. godina
 • 133. godina
 • 132. godina
 • 131. godina
 • 130. godina
 • 129. godina
 • 128. godina
 • 127. godina
 • 126. godina
 • 125. godina
 • 124. godina
 • 123. godina
 • 122. godina
 • 121. godina
 • 120. godina
 • 119. godina
 • 118. godina
 • 117. godina
 • 116. godina
 • 115. godina
 • 114. godina
 • 113. godina
 • 112. godina
 • 111. godina
 • 110. godina
 • 109. godina
 • 108. godina
 • 107. godina
 • 106. godina
 • 105. godina
 • 104. godina
 • 103. godina
 • 102. godina
 • 101. godina
 • 100. godina
 • 99. godina
 • 98. godina
 • 97. godina
 • 96. godina
 • 95. godina
 • 94. godina
 • 93. godina
 • 92. godina
 • 91. godina
 • 90. godina
 • 89. godina
 • 88. godina
 • 87. godina
 • 86. godina
 • 85. godina
 • 84. godina
 • 83. godina
 • 82. godina
 • 81. godina
 • 80. godina
 • 79. godina
 • 78. godina
 • 77. godina
 • 76. godina
 • 75. godina
 • 74. godina
 • 73. godina
 • 72. godina
 • 71. godina
 • 70. godina
 • 69. godina
 • 68. godina
 • 67. godina
 • 66. godina
 • 65. godina
 • 64. godina
 • 63. godina
 • 62. godina
 • 61. godina
 • 60. godina
 • 59. godina
 • 58. godina
 • 57. godina
 • 56. godina
 • 55. godina
 • 54. godina
 • 53. godina
 • 52. godina
 • 51. godina
 • 50. godina
 • 49. godina
 • 48. godina
 • 47. godina
 • 46. godina
 • 45. godina
 • 44. godina
 • 43. godina
 • 42. godina
 • 41. godina
 • 40. godina
 • 39. godina
 • 38. godina
 • 37. godina
 • 36. godina
 • 35. godina
 • 34. godina
 • 33. godina
 • 32. godina
 • 31. godina
 • 30. godina
 • 29. godina
 • 28. godina
 • 27. godina
 • 26. godina
 • 25. godina
 • 24. godina
 • 23. godina
 • 22. godina
 • 21. godina
 • 20. godina
 • 19. godina
 • 18. godina
 • 17. godina
 • 16. godina
 • 15. godina
 • 14. godina
 • 13. godina
 • 12. godina
 • 11. godina
 • 10. godina
 • 9. godina
 • 8. godina
 • 7. godina
 • 6. godina
 • 5. godina
 • 4. godina
 • 3. godina
 • 2. godina
 • 1. godina
 • 0. godina
   


 •  
  Copyright © 2004 Židovska općina Zagreb Sva prava pridržana.